Coala Life Nasdaq

Coala Life noterat på Nasdaq First North för att accelerera utvecklingen och intensifiera sin marknadsbearbetning

Stockholm 9 november 2021

Coala Life, ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering av hjärt- och lungsjukdomar, har idag noterats på Nasdaq First North Stockholm genom ett så kallat omvänt förvärv av RNB Retail and Brands AB (”RNB”) som är noterat på Nasdaq i Sverige. Noteringen som presenterades i september 2021 öppnar nya intressanta möjligheter för en intensifierad utveckling av verksamheten.

Konkret sker affären som ett omvänt förvärv där Nasdaq-noterade RNB förvärvar Coala Life genom en apportemission av nya aktier. Ägarna i Coala Life äger efter transaktionen cirka 80% av det noterade bolaget och de cirka 18 000 ägarna av RNB behåller cirka 20% av bolaget. RNB löste samtidigt skulder och sålde återstående verksamhet vilket medför att RNB är ett tomt bolag med endast en kassa om drygt 60 MSEK. RNB kommer byter namn till Coala-Life Group AB (publ) och är nu noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North Growth Market under ticker COALA.

”Bakgrunden till affären och att vi går till börsen är att vi vill intensifiera arbetet med att få ut vår digitala plattform för monitorering som underlättar diagnostik av patienter med hjärt- och lungsjukdomar på distans i vården. Vi har nu ett unikt slagläge i marknaden, då affären vi gör med RNB är ett sätt att kostnadseffektivt och snabbt ta oss in på börsen samtidigt som vi stärker vår finansiella position och kan öka takten ännu mer”, säger Coala Lifes VD Dan Pitulia.

Coala Life avser att kraftigt förstärka säljorganisationen för att intensifiera kontakterna med nuvarande och presumtiva kunder. I RNBs pressmeddelande har Coala Life uttalat att bolaget har som mål att genom organisk tillväxt nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna väntas genereras på USA-marknaden och tillväxten ska ske med bibehållen bruttomarginal på över 80%.

Coala Lifes nuvarande styrelse har valts in som ny styrelse för Coala-Life Group AB och Coala Lifes ledningsgrupp fortsättaer driva det noterade bolaget.

Per Carendi, ordförande i Coala Life kommenterar vidare, ”Coala Life har utvecklat en ledande plattform med tekniskt- och marknadsmässigt försprång särskilt inriktad mot den amerikanska marknaden med över 100 miljoner kroniskt sjuka hjärtpatienter. Coala Lifes system är nu berättigat till ersättning inom det amerikanska försäkringssystemet vilket skapar förutsättningar för snabb försäljningstillväxt. Affären med RNB och noteringen på Nasdaq ger oss nu möjlighet att med breddad ägarbas accelerera kommersialiseringen.”

Presentationer:

Presskonferens , annonsering affären 27 september
https://tv.streamfabriken.com/2021-pressconference

Redeye Temaevent: Medtech and Diagnostics, Presentation av Philp Siberg, 27 september, 2021

https://redeye-3.wistia.com/medias/g0pttsmrbi

Penser Bank Temadag Medicinsk Teknik. Presentation av Dan Pitulia, 7 oktober, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=nILu23nZ_Hs

Redeye Life Science Day. Presentation av Philip Siberg, 11 november, 2021

https://www.redeye.se/video/event-presentation/826005/coala-life-ir-officer-philip-siberg-presents-at-redeye-life-science-day-2021

Länkar till RNBs pressreleaser för de avsierade affärerna:

https://www.rnb.se/Press/Pressmeddelanden1/?feedId=4074387

https://www.rnb.se/Press/Pressmeddelanden1/?feedId=4074080

För mer info kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB, +46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com

Philip Siberg, Co-founder, chief Strategy Officer and Head of IR, +46 70 7906734 philip.siberg@coalalife.com