Coala-Life Group AB senarelägger publiceringen av 2021 års årsredovisning till den 15 mars

Årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras tisdagen den 15 mars, 2022, mot tidigare kommunicerad tid den 23 februari, 2022.