Coala Life förvärvar Vitrics Management till en justerad köpeskilling om 3,5 miljoner USD

Coala Life har idag slutfört förvärvet av Vitrics Management Group Inc till en köpeskilling om 3,5 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Vitrics är ett snabbväxande tjänstebolag inom Remote Patient Monitoring (RPM). Förvärvet är i linje med Coala Lifes strategi, med tydliga sälj- och operativa synergier.

Den 9 juni i år meddelade Coala Life ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitrics Management Group Inc (“Vitrics”) för en köpeskilling om 4,5 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Due diligence processen och förvärvet var beräknat att slutföras senast 31 juli 2022. Den 29 juli meddelades 14 augusti 2022 som nytt beräknat senaste slutförandedatum av due diligence processen och affären.

Efter genomförd due diligence har Vitrics intäktsredovisning justerats ner och köpeskillingen omförhandlats och Coala Life har vid stängningen av affären idag, den 15 augusti 2022, med egna kontanta medel förvärvat Vitrics för en total kontant likvid om 3,5 miljoner USD.

Vitrics väntas under de första 12 månaderna bidra till Coala Life med en omsättning om 1,5-1,8 miljoner USD och ett positivt resultat. Vitrics har för närvarande 8 aktiva kliniker och bolaget har tydliga sälj- och operativa synergier med Coala Life.

Vitrics grundades år 2021 av läkare och entrepenörer i Houston, Texas, för att erbjuda vårdgivare olika tjänster inom RPM. Vitrics nyckelfärdiga RPM-lösningar inkluderar olika typer av monitoreringstjänster och plattformslösningar för övervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmet, på uppdrag av amerikanska vårdgivare.

“Jag är glad att vi kommit i mål med detta viktiga förvärv. Med Vitrics stärker vi vårt erbjudande inom distansövervakning av patienter med kroniska sjukdomar. Förvärvet möjliggör en snabbare organisk tillväxt framåt. Vi kan snabbare skapa kritisk massa och trovärdighet i USA med en accelererande tillväxt i både den förvärvade och befintliga verksamheten”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB.

“Vi är stolta över att gå samman med Coala Life och få möjligheten att accelerera utrullningen av våra tjänster på den snabbväxande, nationella RPM-marknaden. Coala har utvecklat en unik lösning för hjärtpatienter som vi nu kan komplettera vårt erbjudande med”, säger Dr. Gary Spangler, medgrundare av Vitrics Management Group.