Vinnova+Coala+Life

Coala Life får miljonanslag från Vinnova för utveckling av artificiell intelligens (AI) för att tidigt förutse hjärtsjukdomar

See english version here.

Coala Life har tillsammans med Region Gävleborg och Cardiolund Research AB erhållit ett bidrag om totalt drygt 1,2 MSEK för att utveckla ett AI-baserat system som möjliggör tidig upptäckt av hjärtsjukdomar.

Projektet syftar till att utveckla ett unikt AI-baserat system som möjliggör tidig prediktion av hjärtsjukdomar. Detta görs möjligt genom ett samarbete där projektets mål är att utveckla, integrera, träna och kliniskt validera ett AI-baserat system för utfallsprediktion. AI-systemet skall integreras i den CE- godkända Coala Heart Monitor och vetenskapligt verifieras på patienter inom Region Gävleborg.

Genom AI möjliggörs individanpassad och preventionsinriktad hjärtscreening i hemmiljö. Om en sannolikhet för en viss diagnos blir hög så kan användaren varnas tidigt. Tidig upptäckt av avvikelser ger möjlighet för prevention av ohälsa och förbättring av folkhälsan, t.ex. genom att förebygga strokefall med behandling av blodförtunnande läkemedel.

För mer info, klicka här.