Coala Life bekräftar de finansiella målen

  • 20% lägre kostnader per såld krona från Q2 2023
  • Managed RPM i USA driver tillväxten

Coala Life meddelar att bolaget konfirmerar sina kommunicerade finansiella mål, att nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA senast under 2024. Vidare bedöms att bolagets kostnader per såld krona, dvs i relation till omsättningen, kommer att minska med 20% från Q2 2023. Affärsmodellen Managed RPM i USA är motorn för Coala Lifes tillväxt och borgar för att de finansiella målen kommer att nås.

Tillväxten i bolagets affär inom Managed RPM i USA är fortsatt mycket god. Coala Life kommer dessutom kunna minska kostnaderna i början av 2023. Under första halvan 2023 kommer stora projekt inom bolagets produktutveckling vara färdigställda samtidigt som de regulatoriska förberedelserna för det nya europeiska regelverket MDR slutförts. Coala Life kommer dessutom kunna optimera sina resurser i USA och Sverige vilket också innebär lägre kostnader. Totalt beräknas kostnaderna per såld krona minska med 20% med full effekt från Q2 2023. Coala Life beräknar mot bakgrund av detta nå kassaflödespositivt läge och positivt EBITDA senast under 2024.

”Coala Life befinner sig på en mycket spännande tillväxtresa på den snabbt växande marknaden för Managed Remote Patient Monitoring i USA. Vi har där gått från att vara ett produktbolag till att som ett SaaS-bolag kunna erbjuda klinikerna en heltäckande service inom Managed RPM. Bolaget fortsätter leverera, med en hög sekventiell tillväxt i antal patienter, och vi står fast vid våra tidigare kommunicerade finansiella mål för 2024. Vi har fått flera frågor av engagerade aktieägare efter vår rapport och våra kommunicerade nyckeltal. Därför väljer vi att på detta sätt gå ut och konfirmera det vi tidigare sagt, med tillägget att vi även kommer dra ner på kostnadssidan. Lånefaciliteten vi fått från ett antal större aktieägare ger oss dessutom bättre möjligheter att stärka vår finansiella situation och fortsätta vårt arbete mot lönsamhet”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB