New+Coala+Heart+Monitor

Coala lanserar nya unika algoritmer med avancerad P-vågsdetektion och kompatibilitet med Apple Health Records

Nu lanseras nästa generations Coala Heart Monitor med ökad träffsäkerhet för att upptäcka hjärtsjukdomar och med minimerad risk för falskt positiva resultat. Därmed blir Coala det första integrerade smartphone-baserade systemet på marknaden som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG mätningen, helt i linje med kliniska riktlinjer. 

– Nu tar vi nästa stora tekniska kliv för hjärtat och ökar träffsäkerheten ytterligare. Våra nya algoritmer är best-in-class, och med nästan en halv miljon genomförda EKG-mätningar har vi unika förutsättningar att löpande träna algoritmerna till klinisk perfektion, kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life.

State-of-the-art analysmotor

De nya analysalgoritmerna (version 1.5) bygger på forskningsresultat presenterade på 2018 års Höstmöte för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi i Lund. I studien[1] utvärderades Coalas nya analysalgoritmer med utökad funktionalitet för att även detektera förmaksflimmer baserat på förekomst av P-våg eller inte i EKG-signalen. Coalas data presenteras på American Heart Association’s årliga möte i Chicago (AHA 2018) och har publicerats i ansedda vetenskapliga tidskriften Circulation.

De nya algoritmerna jämfördes mot existerande algoritmer i Coala Heart Monitor, och påvisade en signifikant ökning av träffsäkerheten genom att Positive Predictive Value (PPV) ökade från 0,751 till 0,872, motsvarande att graden av falskt positiva resultat minskade med drygt 90%, med bibehållen hög sensitivitet och specificitet (95% resp. 98%).

Analys av P-våg och R-R variabilitet, enligt kliniska riktlinjer

Etablerade kliniska riktlinjer definierar att förmaksflimmer diagnosticeras genom EKG och påvisad variabilitet i R-R samt avsaknad av P-vågor. Att detektera P-vågor med hög sensitivitet och specificitet kräver hög upplösning och signalkvalitet.  Coala Heart Monitor analyserar, till skillnad från konventionella mobila EKG-system som detekterar enkom efter oregelbunden puls eller R-R variabilitet, både för R-R variabilitet och avsaknad av P-vågor, vilket leder till väsentligt ökad träffsäkerhet.

Apple kompatibilitet

Nya Coala Heart Monitor är även kompatibel med nya Apple Health Records och har sedan tidigare koppling till Apple Health. Den senaste versionen av Coala Heart Monitor App finns tillgänglig från och med idag i Apple App Store och Google Play.

Ladda ner senaste produktbladet, klicka här. 

För mer info kontakta:

Philip Siberg, CEO, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, CMO, +46 70 8353328, titti.lundgren@coalalife.com

For article in english, click here.                                                                                                                              

[1] Evaluation of an enhanced, cloud-based AF-detection algorithm based on real-world arrhythmic recordings. Olsson Å et al. Abstract presented at 2018 Höstmöte för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi, Lund.