Marknadsledande prestanda

Patientcentrerat EKG med avancerad P-vågsdetektion

Coala Heart Monitor Pro är en unik medicinteknisk lösning för att dagligen följa och analysera patienters hjärta i vardagsmiljö. Smart och säker uppkoppling mot vården byggd på mer än 10 år av svensk forskning och utveckling.

Coala är det första integrerade och smartphone-baserade EKG-systemet som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-mätningen. Helt i linje med kliniska riktlinjer och med marknadsledande träffsäkerhet.

Coala Pro är utvecklad för vården med patienten i fokus. Ingen begränsning i användning, antal patienter eller behov av påklistrade elektroder.
 
  • Bröst- och tum-EKG för maximal noggrannhet
  • Patientcentrerat, med analyssvar inom sekunder
  • Marknadsledande sensitivitet (95%) och specificitet (98%)
Kontakta oss för att prova

Så fungerar det

Mät

Patienten mäter själv sitt bröst – och tum-EKG med hjälp av sin smartphone i vardagsmiljö. Mätningen tar bara 60 sekunder och är enkel att genomföra. Hjärtljudet spelas också in synkront med bröstmätningen.

Analys

Resultatet av mätningen presenteras för vårdgivaren i Coala Care, ett lättanvänt webbaserat system. Enkelt att följa patienter på distans, hantera många patienter samtidigt och få en överblick över avvikande värden.

Journal

Patientdatan lagras säkert och krypterat, kan enkelt integreras in i patientjournalsystem och mätningar kan enkelt laddas ned som PDF för att delas, arkiveras eller för vidare analys.

"Vi använder Coala för utredningar"

- Vi lånar ut Coala till patienter och den är smidig att använda i hemmet under en längre period. En viktig fördel är att sköterskorna kan dela ut den till de patienter som kommer. De behöver alltså inte invänta tid hos en läkare.

Hans-Jörgen Nilsson
Överläkare i arytmi vid kardiologen
Skånska Universitetssjukhuset, Lund


Läs vad fler vårdgivare har att berätta.

Digitala distansutredningar

För smarta arytmiutredningar i vardagslivet - istället för Holter

Coala Pro är utvecklad för att ge vården effektivare verktyg där patienten själv genomför sin arytmiutredning i vardagslivet. Enkelt att starta upp och patienten registrerar själv sitt EKG.

Analysresultatet visas inom sekunder för patienten i Coala appen och för vårdgivaren i Coala Care, ett system som kan nås från vilken dator som helst. Idealt för att monitorera och diagnostisera patienter på distans.

Med Coala finns förutsättningar att spara tid och pengar, att minska köer och samtidigt engagera patienterna för ökad trygghet och minskad oro.


Kontakta oss för att prova

"Lättare att påbörja utredning"

- Den stora vinsten med Coala är att vi kunnat engagera sjuksköterskorna i en större omfattning i arbetet runt patienterna och att Coala blivit en naturlig del i vårt arbete med hjärt- och kärlsjukdom. Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer.


Sara Banegas
Allmänläkare Praktikertjänst Ekerö Vårdcentral


Läs mer om Coala Pro på Ekerö Vårdcentral 

För ökat patientengagemang

Minskad belastning på vården

Coala Pro är ett tids -och kostnadseffektivt verktyg för smarta, digitala hjärtutredningar såväl preventivt, som uppföljningsmetod efter t ex ablation. Anslutna patienter och användare nås via Coala Care portalen, som idag har över 200 svenska vårdgivare anslutna.

Kundcase har visat att antalet remisser kan minskas i primärvården, med nöjda läkare, sjuksköterskor och patienter som följd. Bland Coalas användare rapporteras en kundnöjdhet på över 90%, och där många anser sig ha mindre behov att besöka vården.

Med Coalas tillgänglighet skapas förutsättningar för att uppnå kortare väntetider i vården, minska kostnader och utreda arytmier med högre klinisk sensitivitet.

"Diagnostiserar med Coala"

- Vi använder Coala på Karolinska för att undersöka kvinnors hjärtan och ge rätt diagnos.

Professor Karin Schenck-Gustafsson
Karolinska Institutet


Läs vad fler vårdgivare har att berätta

Vinn kampen mot stroke

Minimera risken för störningar och överdiagnostik

Coala Pro registrerar både bröst- och tum-EKG för att maximera noggrannheten i mätningen. Bröst-EKG underlättar också upptäckt av t ex förkommande fladder. Kombinationen bröst- och tum EKG har visat på en signifikant ökad känslighet och träffsäkerhet, jämfört med att bara ta t ex ett tum-EKG.

I Coala finns även ett integrerat digitalt stetoskop som synkront fångar hjärtljudet, för senare auskultation och korrelering med EKG i ett phonocardiogram.

En svensk innovation

Marknadsledande prestanda

Coala Pro bygger på en marknadsledande digital plattform med 1000 Hz EKG-frekvens, 24-bitars upplösning och en extra elektrod för brusreducering. Inga elektroder som klistras på eller opereras in - allt är integrerat. Algoritmerna som ingår i Coala Pro och Coala Heart Monitor är utvecklade i Sverige och med hundratusentals mätningar som grund.

På Kardiovaskulära Vårmötet 2018 presenterades kliniska data från Coala Heart Monitor, se studien här. På Svenska Föreningen för Klinisk Fysiologi 2018 presenterade presenterades vidare data, se studien här.

Kontakta oss för att prova

Läs mer

Utvalda studier och produktblad

Studier

Magnusson et al. 2020

Patient-reported feasibility of chest and thumb ECG after cryptogenic stroke in Sweden: an observational study

BMJ Open, Aug 2020

Magnusson et al. 2020

Diagnostic yield of chest and thumb ECG after cryptogenic stroke, Transient ECG Assessment in Stroke Evaluation (TEASE): an observational trial

BMJ Open, Aug 2020

Carnlöf, Schenck-Gustafsson, Jensen-Urstad, Insulander. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Instant analysis of the ECG with direct response during palpitations reduce symptoms, anxiety, depression, and increase HRQOL in women

Cardiovascular Spring Meeting (Kardiovaskulära Vårmötet) 2019, Stockholm

Olsson and Samuelsson, 2019

Performance evaluation of dual vs. single lead automatic, real-world arrhythmic ECG recordings

European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Information

Produktblad

Coala - Första smartphone-baserade systemet med avancerad P-vågsdetektion

Exempel-EKG Coala

Exempel på bröst -och tum-EKG presenterat med analysstöd i Coala Care portalen

Regulatory

Regulatory and validation support

Godkänd för användning på klinik och i hemmiljö enligt CE Klass IIa och FDA 510(k)