Vi står redo att stötta med 50 000 hjärtutredningar på distans

Coala Life frigör nu kapacitet för att ge sjukvården förutsättningar att upprätthålla normal vård i en hårt ansatt period.

För individer med hjärt-och kärlsjukdomar är situationen särskilt utmanande, då de befinner sig bland de högsta riskgrupperna vid insjuknande i COVID-19.

Tjänsten som erbjuds förenklar för vården att fortsätta ta hand om individer i riskgrupp för COVID-19 eftersom fysiska besök helt uteblir.

Så går det till:

1. 

Aktivera Coala 

Vi sätter enkelt upp ett kostnadsfritt vårdgivarkonto,
kontakta 08-27 00 77 eller
info@coalalife.com

2. 

Lägg till patient

Görs enkelt på några sekunder via nätet.  En Coala skickas direkt hem till patienten inklusive retursedel.

3. 

Utredning i hemmet

Patienten startar upp och mäter EKG själv. Datan granskas av vårdgivare i den webbaserade vårdportalen.

4. 

Full support

Coala Life hanterar hela flödet:
Utskick samt retur av monitor till vårt lager inklusive teknisk support till patient.

Hjärtutredningar i hemmiljö

Coala Heart Monitor möjliggör distansövervakning och utredning av hjärtats rytm utan något behov av fysiskt möte mellan patient och läkare.
Monitorn skickas direkt till patienten varpå läkare ges möjlighet att tolka EKG och hjärtljud på distans i den webbaserade vårgivarportalen.

 

Validerad process och logistik redan på plats

 

Hela logistikflödet kan hanteras av Coala Life vilket säkerställer att vårdens hårt ansatta resurser fortsätter att användas i de högst prioriterade områdena.
Coala Heart Monitor har redan levererats till och använts framgångsrikt av tusentals patienter runtom i landet.

Kapacitet finns att stötta vården med upp till 50 000 utredningar per år.

 

Vill du veta mer?

Lämna mailadress så kontaktar vi dig med mer information.

Marknadsledande prestanda

Patientcentrerat EKG med avancerad P-vågsdetektion

Coala Heart Monitor är en unik medicinteknisk lösning för att dagligen följa och analysera patienters hjärta i vardagsmiljö. Smart och säker uppkoppling mot vården byggd på mer än 10 år av svensk forskning och utveckling.

Coala är det första integrerade och smartphone-baserade EKG-systemet som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-mätningen. Helt i linje med kliniska riktlinjer och med marknadsledande träffsäkerhet.

Coala är utvecklad för vården med patienten i fokus. Ingen begränsning i användning, antal patienter eller behov av påklistrade elektroder.

  • Bröst- och tum-EKG för maximal noggrannhet
  • Patientcentrerat, med analyssvar inom sekunder
  • Marknadsledande sensitivitet (95%) och specificitet (98%)

En svensk innovation

Effektivare processer och ökad patientnöjdhet

Coala bygger på en marknadsledande digital plattform med 1000 Hz EKG-frekvens, 24-bitars upplösning och en extra elektrod för brusreducering. Inga elektroder som klistras på eller opereras in - allt är integrerat. Algoritmerna som ingår i Coala Heart Monitor är utvecklade i Sverige och med hundratusentals mätningar som grund.

 

Coala registrerar både bröst- och tum-EKG för att maximera noggrannheten i mätningen. Bröst-EKG underlättar också upptäckt av t ex förkommande fladder. Kombinationen bröst- och tum EKG har visat på en signifikant ökad känslighet och träffsäkerhet, jämfört med att bara ta t ex ett tum-EKG.

 

Läs mer

Enkelt för både vårgivare och patient

En smart patientutredning

PATIENTEN MÄTER 

Patienten mäter själv sitt bröst – och tum-EKG med hjälp av sin smartphone i vardagsmiljö. Mätningen tar bara 60 sekunder och är enkel att genomföra. Hjärtljud spelas in synkront med bröstmätningen.

 

RESULTAT PRESENTERAS
Analysresultat presenteras för patienten direkt i mobilen. Samtidigt presenteras datan för vårdgivaren i Coala Care, ett lättanvänt webbaserat system. Enkelt att följa patienter på distans, hantera många patienter samtidigt och få en överblick över avvikande värden.

 

SÄKER LAGRING OCH JOURNAL
Patientdatan lagras säkert och krypterat, kan enkelt integreras in i patientjournalsystem och mätningar kan laddas ned som PDF för att delas, arkiveras eller för vidare analys.

 

Kontakta oss för demo

Läs mer

Utvalda studier och information

Studier

Insulander, Carnlöf, Schenck-Gustafsson, Jensen-Urstad. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Device profile of the Coala Heart Monitor for remote monitoring of the heart rhythm: overview of its efficacy.
Expert Review of Medical Devices https://doi.org/10.1080/17434440.2020.1732814

Carnlöf, Insulander, Jensen-Urstad, Schenck-Gustafsson. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Pre-menopausal women with palpatations have more symptoms, anxiety, depression and lower HRQOL than post-menopausal women.
2019, Washington DC

Olsson and Samuelsson, 2019

Performance evaluation of dual vs. single lead automatic, real-world arrhythmic ECG recordings
European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Olsson and Samuelsson, 2019

Evaluation of an enhanced, cloud-based AF-detection algorithm based on real-world arrhythmic recordings
European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Case Studies

Aleris Utvärderingsrapport - Digital arytmiutredning med Coala pro, 2019

"Införandet av Coala Heart Monitor Pro leder till effektivare processer, lägre kostnader, kortare vårdköer och ökad patientnöjdhet."

Ekerö vårdcentral, 2017/2018

"Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer"

Information

Exempel-EKG Coala

Exempel på bröst -och tum-EKG presenterat med analysstöd i Coala Care portalen

Regulatory and validation support

Godkänd för användning på klinik och i hemmiljö enligt CE Klass IIa och FDA 510(k)