Analyskategorier / Analyzed categories Coala

For information on the analyzed categories in English, see here.

 

Klicka på kategorierna för att läsa mer.

Kat. 1 – Dina värden ser normala ut

Kat. 2 – Coala indikerar tecken på förmaksflimmer

Kat. 3 – Coala indikerar överhoppade hjärtslag

Kat. 4 – Coala indikerar förhöjd hjärtfrekvens

Kat. 6 – Coala indikerar tecken på snabbt ändrad hjärtrytm

Kat. 7 – Coala indikerar förekomst av extraslag

Kat. 8 – Coala indikerar förekomst av extraslag

Kat. 10 – Coala indikerar tecken på återkommande extraslag

Kat. 11 – Coala indikerar tecken på återkommande extraslag

Kat. 12 – Coala indikerar oregelbunden hjärtrytm