It seems like you are visiting from the United States. Please choose the site you want to view, or close this notification to stay where you are.

Analyskategorier / Analyzed categories Coala

For information on the analyzed categories in English, see here.

 

Klicka på kategorierna för att läsa mer.

Kat 1 – Normala värden. Var uppmärksam på om du har en långsam hjärtrytm (under 50 slag per minut)

Kat 2 – Förmaksflimmer, oregelbunden rytm eller dålig inspelningskvalitet

Kat 3 – Överhoppade hjärtslag

Kat 4 – Förhöjd hjärtfrekvens (tachykardi)

Kat 6 – Snabbt ändrad hjärtrytm

Kat 7 – Extraslag i bigemini

Kat 8 – Extraslag i trigemini

Kat 10 – Återkommande extraslag (SVES)

Kat 11 – Återkommande extraslag (VES)

Kat 12 – Oregelbunden hjärtrytm