Bolagsstyrning

Med passion för hjärtat

Coala Life drivs av ett entreprenöriellt team med bred kunskap, passion och erfarenhet av hjärtat. Flera har framgångsrika karriärer bakom sig från St. Jude Medical, en av världsledarna inom produkter och lösningar för hjärtat.

Styrelsen har mångårig expertis och utöver kärntruppen finns många stjärnor, forskare och rådgivare i nätverket som bistår med kunskap inom en rad olika områden.

Coala-Life Group AB är sedan november 2021 noterat på Nasdaq First North Stockholm (Nasdaq: COALA.ST).

Bolagsstämmor

---

Valberedning

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar vad gäller Bolagets förvaltning.

 

Valberedning inför Årsstämman i Coala-Life Group AB den 30 maj 2022.

Valberedningen består av:
Anders Rodebjer, representerande 20 North Street
Henrik Forzelius, representerande Konsumentföreningen Stockholm
Magnus Sörlander, representerande Magnus Sörlander
Nils-Holger Olsson, representerande Åke Sundvall Holding AB

Styrelse

Per Carendi

 

Befattning: Styrelseordförande

Född:1948

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Diploma från IFL Företagsledning och IFL Finansiering. Bakgrund inom Försäkring, Fastighet, Venture Capital och Investmentbolag. Styrelseuppdrag i över 60 bolag och har även varit styrelseordförande i flera noterade bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Montico AB och Bostadsrättsföreningen Sjöhem i Mölle. Styrelseledamot i Paradinero Aktiebolag och Paradinero Uno AB. Styrelsesuppleant i Renz Sweden AB och Paradinero Dos AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tidigare styrelseledamot i Combiplate Sweden AB och styrelseordförande i Renz Sweden AB.

Innehav aktier direkt och genom närstående/bolag: 0

Beroendeställning i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare i Bolaget: Nej

Ebba Fåhraeus

 

Befattning: Styrelseledamot

Född: 1963

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och Certifierad styrelseledamot vid Styrelseakademin. Fåhraeus har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete och ledningsarbete i noterade bolag.

Övriga uppdrag: VD i smiLe INCUBATOR AB. Styrelseordförande i AcuCort AB och SmiLe Inject Capital AB. Styrelseledamot i Prevas Aktiebolag, Carasent ASA, 3HF Response AB, Michi Capital AB och Lysaeus AB. Styrelsesuppleant i Fåhraeus Institute AB, Fårö Capital AB, ApoEco Sverige AB, Wranne Fåhraeus Design AB och Theope Seed Capital AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i SISP Service & Development AB, SensoDetect Aktiebolag, ArcAroma AB, Polygiene AB och CONNECT Sverige Ideell förening med firma CONNECT Sverige.

Innehav aktier direkt och genom närstående/bolag: Ej tillämpligt i förhållande till Bolaget. Ägandet genom Michi Capital AB som äger 0,64 % av aktierna i 20 North Street CO AB blir 44 694 aktier i Coala-Life Group.

Beroendeställning i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare i Bolaget: Nej

Beverly Huss

 

Befattning: Styrelseledamot

Född: 1960

Utbildning och erfarenhet: M.S. Technology Management från Pepperdine University och B.S. Metallurgical Engineering från University of Illinois. Beverly Huss har 35 års erfarenhet av verksamhet inom medicinsk utrustning och 27 års erfarenhet inom medicintekniska bolag. Har vidare erfarenhet från flera olika styrelseuppdrag.

Övriga uppdrag: VD, styrelseledamot och medgrundare av Pagonia Medical, Inc. Verkställande Styrelseordförande i Madorra, Inc. Styrelseledamot i Ancora Heart och Styrelseordförande i Compensation Committee hos Accuray, Inc.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Qool Therapeutics,. Inc. Styrelseledamot i Kalera Medical, Trisalus (formerly Surefire Medical) och Ciel Medical.

Innehav aktier direkt och genom närstående/bolag: 0

Beroendeställning i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare i Bolaget: Nej

Peter Troija

 

Befattning: Styrelseledamot

Född: 1969

Utbildning och erfarenhet: Executive MBA vid Handelshögskolan i Stockholm, ekonomie magisterexamen vid Handelshögskolan i Göteborg/Göteborgs universitet och kandidatexamen inom transport management vid Göteborgs universitet. Peter Troija har innehaft flera styrelseuppdrag hos bolag i England, Nederländerna, Sydafrika och Tyskland under åren 2008-2012.

Övriga uppdrag: General Manager Thermo Scientific och  Styrelseledamot i Svenska Amerikanska Handelskammaren, San Diego.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice VD hos Quidel Corporation, general manager hos Abbott Laboratories samt vice VD och general manager hos Danaher Corporation och HemoCue America hos Beckman Coulter.

Innehav aktier direkt och genom närstående/bolag: 0

Beroendeställning i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare i Bolaget: Nej

 

Ledningsgrupp

Dan Pitulia

 

Befattning: VD & Koncernchef.

Född: 1956

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Serieentreprenör inom life science.

Innehav: 797 057 aktier direkt och genom närstående/bolag

Övriga uppdrag: Styrelseordförande I Neoventa Holding Aktiebolag. Styrelseledamot i Pitulia&Co Ltd .

Philip Siberg

 

Befattning: Chief Strategy and IR Officer & Co-founder.

Född: 1973

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Industriell ekonomi vid KTH i Stockholm. Serieentreprenör inom life science -sektorn.  Philip Siberg har innehaft många olika lednings- och styrelsepositioner. Vidare har han erfarenhet av uppdrag som styrelseordförande i noterade bolag.

Innehav: 712 502 aktier direkt och genom närstående/bolag

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Senzime AB (publ.) och Acarix AB (publ.). Partner i Southbloom AB samt VD och styrelsesuppleant i Longmeadow Farm AB.

Magnus Samuelsson

 

Befattning: CTO, Medical Director & Co-founder.

Född: 1978

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Elektroteknik vid KTH i Stockholm. Magnus Samuelsson har tidigare erfarenhet från flera DD processer, inkluderat förvärvet av Radi Medical Systems AB och LightLab Imaging Inc. Vidare har han kunskap inom knowledge transfer.

Innehav: 9 242 aktier direkt och genom närstående/bolag

Övriga uppdrag: ägare och styrelseledamot i Canel Consulting AB.

Lars Gusch

 

Befattning: Technical Product Owner (TPO).

Född: 1974

Utbildning och erfarenhet: Master vid Technical University Ilmenau och High school diploma från Goethe Gymnasium Ilmenau. Lars Gusch har erfarenhet av att leda organisationer och hantera bolags forsknings- och utvecklingsportföljer. Vidare har han erfarenhet av arbete inom HR.

Innehav: 0 aktier

Övriga uppdrag: Ej tillämpligt.

Richard Roa

 

Befattning: Chief Financial Officer (CFO).

Född: 1985

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.  Richard Roa har tidigare haft ledande positioner inom finans hos Sandvik, Cherry AB (publ) och RNB Retail and Brands AB (publ).

Innehav: 0 aktier

Övriga uppdrag: ägare och styrelseledamot i ROA Finance AB och Apelsin AB.

Jane Wall

 

Befattning: Sales & Clinical Director Nordic.

Född: 1966

Utbildning och erfarenhet: Legitimerad sjuksköterska vid Malmö Högskola och specialistutbildning vid Lunds universitet. Jane Wall har tidigare erfarenhet från arbete i ledningsgrupper.

Innehav: 0 aktier

Övriga uppdrag: ägare och styrelseledamot i JAWALL Consulting aktiebolag.

Amy Davalle

 

Befattning: President Coala Life, Inc

Född: 1951

Utbildning och erfarenhet: MBA från Northwestern University – Kellogg. Säljbakgrund inom medicinteknik från bland annat Guidant och Boston Scientific

Innehav: 0 aktier

Övriga uppdrag: Ej tillämpligt.

Revisor

Ernst & Young AB, Beata Lihammar är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

Beata Lihammar kontorsadress är Hamngatan 26, Box 7850, 111 47 Stockholm.

Bolagsordning