Årsredovisning 2021 – Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group ABs årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.coalalife.com.

Coala-Life Group AB publicerar härmed sin webbaserade årsredovisning. Årsredovisningen finns även som bifogad fil. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@coalalife.com. En engelsk version av årsredovisningen kommer publiceras på bolagets hemsida www.coalalife.com inom två veckor.