Digital lösning för hjärtsjukvården

Kopplar upp hjärtan och lungor på distans

Coala® är ett medicintekniskt system som används för att monitorera och stödja diagnostiken hos patienter med hjärt- och lungsjukdomar på distans.

EKG och algoritmer detekterar automatiskt förmaksflimmer och några av de vanligaste arytmierna, med direkt återkoppling till patient och vården. Systemet kan även användas för att lyssna på hjärt- och lungljud på distans genom det inbyggda stetoskopet.

Patienten är uppkopplad så länge det är kliniskt relevant och Coala är utvecklat för att kunna följa såväl kroniskt sjuka patienter i vardagen, som möjliggöra kortare arytmiutredningar. CE- och FDA-godkänt och över 1 000 anslutna vårdgivare.

Enkelt för både vårdgivare och patient

En smart patientutredning

PATIENTEN MÄTER 

Patienten mäter själv sitt bröst – och tum-EKG med hjälp av sin smartphone och en monitor. Mätningen tar bara 60 sekunder och är enkel att genomföra. Hjärtljud spelas in synkront med bröstmätningen.

RESULTAT PRESENTERAS

Analysresultat presenteras för patienten direkt i mobilen. Samtidigt presenteras EKG-kurva med analys för vårdgivaren i den webbaserade portalen. Enkelt att följa patienter på distans, hantera många patienter samtidigt och få en överblick över avvikande värden.

JOURNALHANTERING 
Efter avslutad utredning kan data från portalen med enkelhet bifogas patientens journal.  

Marknadsledande prestanda

Hög träffsäkerhet och kvalitet på EKG-kurvor

Marknadsledande träffsäkerhet med en sensitivitet på 95% och specificitet på 98% för detektion av förmaksflimmer. Hög kvalitet på EKG-kurvan för vidare tolkning.

 

  • Två avledningar; både bröst- och tumavledning.
  • Systemet mäter RR-variabilitet och detekterar p-vågor.
  • Tolkningsstöd via vetenskapligt validerade algoritmer.
Coala Connect

Du ordinerar vi hanterar enheter och logistiken 

Samma utredning kan med tjänsten Coala Connect genomföras via ett knapptryck. När det inte är möjligt eller lämpligt för patienten att besöka dig, kan du helt digitalt ordinera en Coala-utredning via den webbaserade portalen.

Coala Life hanterar logistiken genom att leverera enheten och instruktioner till patienten. Du ser i den webbaserade portalen när patienten startar och tar utredningen vidare därifrån.