Vårdgivare

För dig som arbetar inom vården i Sverige


Privatperson

För dig som vill följa och mäta ditt hjärta



Vad är en Coala Heart Monitor?


Coala Heart Monitor är en unik medicinteknisk lösning för att dagligen följa och analysera hjärtat i vardagsmiljö, byggd på mer än 10 år av svensk forskning och utveckling.

Coala är det första integrerade och smartphone-baserade EKG-systemet som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-mätningen. Helt i linje med kliniska riktlinjer och med marknadsledande träffsäkerhet.