Fokus på distans­monitorering i USA genom QorumPartners

QorumPartners låter kliniken fokusera på vad som är viktigt
QorumPartners, ett dotterbolag till Coala Life, erbjuder en fullservice lösning för distansmonitorering (RPM) och håller patienten uppkopplad mot vårdgivaren alla tider året runt.

QorumPartners hanterar allt, så som fakturering, introduktion av patient, utrustning (hantering, uppstart, frakt och returer) och allra viktigast monitorering dygnet runt med ett vårdteam som tilldelas varje patient baserat på specifika medicinska behov.

Detta ger en problemfri upplevelse för varje patient och reducerar arbetsbelastning och stress på kliniken vilket tillåter vårdpersonal att fokusera på patientbesök som behöver ske på kliniken.

Gå till QorumPartners

Vårt system

En plattform som följer hjärtpatienter i vardagen

Kommunikativ distansvård

Med Coala PRO är det enkelt att följa patienters hjärta på distans, så länge det behövs. I Coalas vårdgivarportal, Coala Care, kan vårdgivare kommunicera med patienter, tolka data och skapa rapporter som underlag för diagnostik och journalföring.

I USA förskrivs Coalas system bland annat till akuta och kroniskt sjuka patienter som ingår i Remote Patient Monitoring program (RPM) under lång tid. Systemet ersätts i USA av alla ledande försäkringsprogram.

Patient mätning - Coala care portal

Tum- och bröst-EKG med automatisk P-vågs detektion

Coala PRO registrerar både tum- och bröst-EKG. För att stödja diagnostiken av förmaksflimmer analyseras såväl förekomst av P-vågor som R-R intervall. Förutom EKG registreras även hjärtljud.

Intresserad av en demonstration?

Kontakta oss idag
1700

läkare är idag anslutna till Coala Care Portal

500

vårdgivare jobbar aktivt med Coala tillsammans med sina patienter

10000

patienter har redan använt vår tjänst i Europa och USA

Sjuksköterska instruktion av Coala för patient

Smartare patientutredningar

Validerad i sjukvården

På en hjärtmottagning vid ett större sjukhus i Stockholm påvisades att Coalas lösning resulterade till ökad vårdeffektivitet, kortare väntetider och högt patientengagemang.

Coala PRO är utvecklad för att skapa trygghet för patienten genom delaktighet och inflytande.

Läs mer om vår forskning

Trygghet i vardagen

När hjärtat slår fort eller ojämnt

Coala PRO användes i RedHeart-studien på nästan 1,000 kvinnor med hjärtklappningsbesvär. Studien leddes av forskare på Karolinska Institutet och kvinnorna genomförde dagliga EKG-mätningar över en längre tid.

I studien bidrog Coalas lösning till att minska oro och ångest, vilket ledde till minskade symptom av hjärtklappning och ökad livskvalitet.

Läs mer om vår forskning

Senaste nytt