Reklamationsblankett

Om du vill reklamera din Coala fyll i nedan formulär så återkommer vi för vidare utredning.

Denna blankett ifylles endast av dig som beställt Coala Heart Monitor direkt på vår hemsida www.coalalife.com. Om du är återförsäljare och reklamerar åt kund fyller du i Reklamationsblankett Återförsäljare.

*obligatoriska fält

 

Namn *
Namn
Denna står på etiketten på undersidan av din Coala-låda.
Denna står på etiketten på undersidan av din Coala-låda, samt i Coala App, under Min Coala.