Premiär för Coala Pro - utvecklad för vården!   En unik svensk innovation utvecklad för att möjliggöra smarta och digitala arytmiutredningar.   Kontakta oss för att prova på din klinik

Premiär för Coala Pro - utvecklad för vården!

En unik svensk innovation utvecklad för att möjliggöra smarta och digitala arytmiutredningar.

Kontakta oss för att prova på din klinik


18.08.17.Coala_#5_058+copy-2.jpg

Nu finns Coala även för dig i vården.

Coala Pro är en unik medicinteknik lösning för att dagligen följa och analysera patienters hjärta i vardagsmiljö och med direkt uppkoppling mot vården. En svensk e-hälsotjänst byggd på mer än 10 års forskning och utveckling.


1508144902591.jpeg

För smarta arytmiutredningar i vardagslivet - istället för t ex Holter.

Coala Pro möjliggör effektiva hjärtutredningar i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus. Obegränsad användning, antal patienter och säker lagring av data. För mer info, priser eller en demo, kontakta oss på info@coalalife.com.


1532038379795.jpeg

Nästa generations tum-EKG.

Coala Pro registrerar både 30 sekunders bröst- och tum-EKG för att maximera noggrannheten i mätningen. Bröst EKG underlättar också upptäckt av t ex förkommande fladder. Kombinationen bröst- och tum EKG har visat på en signifikant ökad känslighet, jämfört med att bara ta t ex ett tum-EKG.

I Coala finns även ett integrerat digitalt stetoskop som synkront fångar hjärtljudet, för senare auskultation och korrelering med EKG i ett phonocardiogram.


placeit-10-3.jpg

Följ dina patienter enkelt via nätet.

Analysresultatet görs tillgängligt i nära realtid i Coala Care Portalen, ett webb-baserat system som nås enkelt från vilken uppkopplad dator som helst. Här kan man fördjupa tolkningen och ladda ned data för vidare manuell granskning. Det automatiska EKG-tolkningsstödet ger god hjälp. Portalen kan även nås via surfplatta såsom iPad.

Läs mer om Coala Care Portalen här.


Coala_Modell+8.5_low.jpg

Patienten får svar direkt i appen.

Patienten får svar på analysen direkt i sin smartphone inom ett par sekunder. De smarta algoritmerna hittar 9 vanliga arytmier, som förmaksflimmer, och förstår om det bara rör sig om ofarliga extraslag. Allt med mycket hög noggrannhet.

Läs mer om Coalas analys och avancerade P-vågsdetektion, klicka här.

Coala fungerar både med Apple och Android-telefoner.Coala_Modell 3_low.jpg

När patientengagemang är viktigt.

Coala är ett CE-Class IIa medicintekniskt system särskilt godkänt för användning i hemmiljö. Den är enkel och intuitiv att använda, och engagerar patienten i sin utredning. Coala kommunicerar direkt med användarens smartphone som vägleder, visar resultat och lagrar den personliga journalen. All data sparas, säkert och krypterat i molnet.

För mer information kring datasäkerhet, läs här.


sarab.png

Färre remisser.

"Den stora vinsten med Coala är att vi kunnat engagera sjuksköterskorna i en större omfattning i arbetet runt patienterna och att Coala blivit en naturlig del i vårt arbete med hjärt- och kärlsjukdom. Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer."

Sara Banegas, Allmänläkare Praktikertjänst Ekerö VC Läs mer om Coalas användning på Ekerö VC här.

Läs vad fler användare har att berätta, här.


18.08.17.Coala_#5_105.jpg

Marknadsledande prestanda.

Det digitala systemet bygger på en marknadsledande teknisk plattform med 1000 Hz EKG-frekvens, 24-bitars upplösning och en extra elektrod för brusreducering. Inga elektroder som klistras på eller opereras in - allt är integrerat. Algoritmerna som ingår i Coala Pro och Coala Heart Monitor är utvecklade i Sverige och har bland annat validerats i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

På Kardiovaskulära Vårmötet 2018 presenterades kliniska data från Coala Heart Monitor, se studien här. På Svenska Föreningen för Klinisk Fysiologi 2018 presenterade presenterades vidare data, se studien här.


CoalaProx.png

Pro X - en ny tjänst för dig som inte vill äga och hantera produkter på kliniken.

Coala Pro X är en ny medicinteknisk tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö. Vid beställning skickas en Coala Heart Monitor Pro direkt till patienten vilket förenklar hanteringen för vården, inga väntetider och där uppföljning och utredning sker enkelt på distans via uppkopplad dator.

Läs mer om Coala Pro X här.


8252c99ccf05ea55f45e03c6dc1ba329-768x512.jpg

Smidig för kliniken.

"Vi lånar ut Coala till patienter och den är smidig att använda i hemmet under en längre period. En viktig fördel är att sköterskorna kan dela ut den till de patienter som kommer. De behöver alltså inte invänta tid hos en läkare."

Hans-Jörgen Nilsson, Överläkare i arytmi vid kardiologen, Skånska Universitetssjukhuset i Lund

Läs vad fler användare har att berätta, här.


1532295057129-2.jpeg

Ideal för distansdiagnostik.

Coala Care är en webb-portal som ger vårdpersonal möjlighet att manuellt granska inspelningar från Coala på distans. Den säkra Portalen nås genom lösenord, BankID- eller SITHS inloggning och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande.

Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Läs mer om Coala Care Portalen här.


PCG2-2.png

Korrelera hjärtljud med EKG.

I Coala Care Portalen finns ett digitalt phonocardiogram som korrelerar EKG- och ljudinspelningen för att ge tolkningsstöd för att hitta t ex tecken på blåsljud.

Läs mer om Coala Care Portalen här.


redheart intressanmälan eng.png

Möjliggör banbrytande, digitala kliniska studier.

Med Coala finns unika möjligheter att effektivt fånga stora mängder data under längre tid från populationer i vardagen.

Läs mer om The RedHeart Study här.


Produktbild_04_low.jpg

Syster till Coala Heart Monitor.

Coala Heart Monitor är syster till Coala Pro och kan köpas direkt av konsument via vår hemsida eller på LloydsApotek. Coala Heart Monitor köps med olika abonnemang och är endast anpassad för en enskild användare.

Läs mer om Coala Heart Monitor, en medicinsk innovation för alla, här.


18.08.17.Coala_#1_025.jpg

Vinn kampen mot stroke.

Coala Pro är utvecklad för ge vården ett kostnadseffektivt verktyg som möjliggör digitala och effektivare arytmiutredningar i vardagslivet. Genom detta upptäcka tidiga tecken på hjärtsjukdomar såsom förmaksflimmer och därmed kunna leda till en reducerad risk fört ex stroke.

Coala Pro syftar också till att ge möjlighet för vården att effektivt följa och stödja diagnostiken av patienter på distans genom Coala Care. Genom detta minska andelen onödiga vårdbesök relaterat till hjärtat, möjliggöra effektivare hjärtutredningar, och därmed minska andelen psykisk ohälsa relaterat till hjärtat.

För mer info, priser eller en demo, kontakta oss på info@coalalife.com eller ring på 08 27 00 77.