Premiär för Coala Pro - utvecklad för vården!  En unik svensk innovation utvecklad för att möjliggöra smarta och digitala arytmiutredningar.   Kontakta oss för att prova på din klinik

Premiär för Coala Pro - utvecklad för vården!

En unik svensk innovation utvecklad för att möjliggöra smarta och digitala arytmiutredningar. 

Kontakta oss för att prova på din klinik

 

Nu finns Coala även för vården – premiär för Coala Heart Monitor Pro

Coala Pro är den första digitala, medicintekniska lösningen för att dagligen följa och analysera individers hjärta, i realtid, i vardagsmiljö och med uppkoppling mot vården. En unik digital e-hälsotjänst byggd på mer än 10 års svensk forskning och utveckling. All utveckling, tillverkning och verifiering har skett i Sverige. Coala Pro är för multi-patient och är en vidareutveckling av Coala Heart Monitor, den unika svenska innovationen som lanserades 2017.

 

För effektiv, digital och enkel arytmiutredning i vardagslivet - istället för Holter

Coala Pro möjliggör effektiva hjärtutredningar med patientengagemang i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning.

Ett kostnadseffektivt och patenterat medicintekniskt system som möjliggör utredning för arytmier och vård på distans. Patienten screenar sig själv genom regelbundna 1-minutsmätningar samt vid upplevda arytmibesvär. Lämplig utredningsperiod avgörs av ansvarig vårdgivare, systemet har inga begränsningar.

Coala Pro är utvecklad specifikt för vården för att kunna användas många gånger i utredningssyfte i hemmiljö och har ingen begränsning i lagring av data. För mer info, priser eller en demo, kontakta oss på info@coalalife.com.


18.08.17.Coala_#5_058 copy.jpg

Nästa generations tum-EKG med digital EKG och synkron ljudupptagning. Inga sladdar, inga elektroder!

Coala Pro tar, till skillnad från konventionell tum-EKG, både bröst- och tum-EKG för att maximera noggrannheten i mätningen. Bröst EKG underlättar också upptäckt av t ex förkommande fladder.

I Coala finns även ett integrerat digitalt stetoskop som synkront fångar hjärtljudet, för senare auskultation och korrelering med EKG i ett phonocardiogram.

Det digitala systemet bygger på en marknadsledande teknisk plattform med 1 000 Hz EKG-frekvens, 24-bitars upplösning och en extra elektrod för brusreducering. Inga elektroder som klistras på eller opereras in.

 


Enkel att använda och godkänd för hemmiljö. När patientengagemang är viktigt. 

Coala är enkel och intuitiv att använda, och engagerar patienten i sin utredning. Coala kommunicerar direkt med användarens smart phone som vägleder, visar resultat och lagrar den personliga journalen. All data sparas, säkert och krypterat i molnet. För mer information kring datasäkerhet, läs här.

Mätningen tar bara 1-minut och svaret på analysen visas tydligt direkt på skärmen inom några sekunder. Datan görs tillgänglig i realtid Coala Care Portalen, ett realtid  webb-baserat system som nås enkelt från vilken dator som helst. Här kan man fördjupa tolkningen och ladda ned data för vidare manuell granskning. Det automatiska EKG-tolkningsstödet ger god hjälp.

Portalen kan även nås via surfplatta såsom iPad.

 


Coala_Modell 8.5_low.jpg

Hitta flimmer och andra arytmier med avancerade algoritmer som grund

Coala Heart Monitor bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Coala Pro detekterar automatiskt 10 olika kategorier av mätningar baserat på algoritmer som utvecklats och validerats i Sverige.

Resultatet visas för användaren genom att resultatet kategoriseras och grafiskt (färg- och textmarkeringar) visa varför en signal har hamnat i granskningsgrupp så att granskningen kan göras effektiv.

Coala Pro och dess analysmjukvara är klassad enligt Läkemedelsverket och EU-lagstiftning som en medicinteknisk produkt. Det samlade medicintekniska systemet har därför validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den svenska marknaden.


Coala Care portalen för analys och distansdiagnostik

Coala Care är en webb-portal som ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att manuellt granska inspelningar från Coala på distans. Den säkra Portalen nås genom lösenord, BankID- eller SITHS inloggning och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Genom portalen ges tillgång till Coala användarens mätningar direkt på en dataskärm. 

Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör. 

Coala Care ger möjlighet till manuell granskning av historiska ljud- och EKG-inspelningar, samt att kunna kommunicera digitalt direkt med anslutna användare

Ett användarvänligt gränssnitt för att lägga upp, hantera, följa och kommunicera direkt med anslutna patienter.


placeit-10.jpg

Följ dina patienter enkelt på distans. Obegränsad datamängd ingår.

Mjukvaran analyserar EKG signalen i detalj och en mängd information tas fram som på olika sätt beskriver innehållet i signalen. Baserat på mjukvarans uppfattning om signalens medicinska innehåll placeras varje signal i en av 10 olika kategorier såsom flimmer, olika typer av extraslag, hjärtrusning, växlande snabb och långsam rytm, onormalt långa pauser mellan slag etc. Mjukvaran gör möjlighet att:

 • Beräkna standard EKG parametrar såsom HR och RR variabilitet.
 • Att hitta fall av förmaksflimmer.
 • Detektera fall av t ex SVES och VES, hjärtrusning och förekomst av P-vågor.
 • Att innehållsmässigt (kategori) och grafiskt (färg- och textmarkeringar) visa varför en signal har hamnat i granskningsgrupp så att granskningen kan göras effektiv. 
 • Nedladdning av data för manuell granskning.


  Skärmavbild 2017-04-23 kl. 00.29.36.png

  Automatiskt tolkningsstöd och analysalgortimer

  I Coala Care portalen kan man enkelt analysera och fördjupa insikten i EKG-inspelningen. Här finns också möjlighet att ladda ned rådata för vidare analys, samt lyssna och ladda ned hjärtljudet. 

  På Kardiovaskulära Vårmötet 2018 presenterades kliniska data från Coala Heart Monitor, se studien här


   PCG2.png

   Ladda ned PDF'er. för vidare analys, arkivering eller integrering med patientjournalsystem

   I Coala Care portalen kan man enkelt ladda ned PDF'er av EKG-inspelningarna. Dessa kan enkelt delas, arkiveras eller integreras in i t ex patientjournalsystem. 

   PDF'erna kan visas i dator, iPAD-miljö eller på smart phone. 

   För mer info, priser eller en demo, kontakta oss på info@coalalife.com eller ring på 08 27 00 77.


   Levereras med en smart Travel Case

   Coala Pro levereras med en smart Travel Case som rymmer Coala Pro, laddstation, laddare, skydd och Quick User Guide.

   Enkelt att lämna ut för att möjliggöra effektiva och digitala arytmiutredningar i hemmiljö.

   För använda krävs att patienten har en smartphone. Både Android och iPhone fungerar. För detaljerad information om vilka telefoner som är kompatibla, se här.


   Coala_under_low_kv.jpg

   Syster till Coala Heart Monitor. 

   Strax innan jul 2016 lanserades Coala Heart Monitor, en unik svensk innovation som hjälper fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid och undvika onödiga besök i vården.

   Under 2017 breddades portföljen genom lanseringen av Coala Heart Monitor Pro - den första digitala, medicintekniska lösningen som ger vården möjlighet att dagligen kunna följa och analysera hjärtan, på distans i realtid. 

   Genom att använda Coala över tid kan därför förmaksflimmer och andra arytmier såsom hjärtklappning och dubbelslag upptäckas och förstås bättre, vilken ingen annan metod idag kan utan att det medför stora kostnader.

   Coala Pro är tilll skillnad mot Coala Heart Monitor, inte knutet till en användare, och är en vidareutveckling av Coala Heart Monitor.


   Coala Heart Monitor Pro

   Coala Pro är utvecklad för ge vården ett kostnadseffektivt verktyg som möjliggör digitala och effektivare arytmiutredningar i vardagslivet. Genom detta upptäcka tidiga tecken på hjärtsjukdomar såsom förmaksflimmer och därmed kunna leda till en reducerad risk fört ex stroke.

   Coala Pro syftar också till att ge möjlighet för vården att effektivt följa och stödja diagnostiken av patienter på distans genom Coala Care. Genom detta minska andelen onödiga vårdbesök relaterat till hjärtat, möjliggöra effektivare hjärtutredningar, och därmed minska andelen psykisk ohälsa relaterat till hjärtat.

   För mer info, priser eller en demo, kontakta oss på info@coalalife.com eller ring på 08 27 00 77.

   Ladda ned vårt White Paper - Säker lagring av data och integritetspolicy för Coala Heart Monitor och Coala Pro, klicka här.