Microsoft

Microsoft är världsledande inom programvaruutveckling och arbetar dagligen för att uppnå sin vision att skapa innovativ programvara som ger människor tillgång till tjänster, information och kommunikation oberoende av tid, plats och verktyg.

Microsofts molnlösning Azure är en viktig del i Coala Lifes unika lösning för att enkelt, tryggt och säkert kunna följa hjärtats elektriska och mekaniska egenskaper. När Coala hålls mot hjärtat och screenar EKG och hjärtljud skickas datan via Bluetooth till användarens smartphone för att analyseras av avancerade algoritmer i molnet, som Microsoft tillhandahåller. Genom att utnyttja molnets datakraft och avancerade analysförmåga kan Coala snabbt komma till insikt om något inte står rätt till med hjärtat. Det är en innovativ lösning som belyser vad Microsoft kallar för det ”intelligenta molnet” och de värden som molnet kan erbjuda hälso- och sjukvården.

 

Stockholm Heart Center

Stockholm Heart Center (SHC) är en kombinerad mottagning för kardiologi och fysiologi som stödjer primärvården och avlastar sjukhusen genom att utreda, diagnosticera och behandla patienter med hjärt- och kärlsjukdom på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt. Med ett 70-tal anställda i olika yrkesgrupper är SHC en av Sveriges största öppenvårdsmottagningar för patienter med hjärt-kärlsjukdomar. SHC är aktivt engagerade i utvecklingen av framtidens läkemedel för hjärt-kärlsjuka och har tillsammans med patienter medverkat till att ta fram nya och effektivare behandlingsalternativ. 

 

Apple 

När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple TV. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples 100 000 medarbetare brinner för att göra produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.

Coala Life har Developers och Manufacturing License hos Apple vilket innebär att symbolen Made for iPhone får användas. 

 

Ericsson

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Coala Life använder Ericssons AppIoT molnbaserade mjukvarusystem för att styra och managera Coala.

 

 

 

1.6 miljonerklubben

1,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälso-organisation som grundades 1998 och som arbetar för kvinnors hälsa. De informerar och inspirerar till bättre hälsa och värnar om kvinnans situation i samhället i stort, bland annat på arbetsmarknaden och som kulturbärare. 1.6 miljoner-klubben arbetar för att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. De driver även egna projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning.

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare,  år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. 1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål – att förbättra kvinnors hälsa och välmående. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män)

1,6 & 2,6 miljonerklubben har ca 33 000 medlemmar vilket gör dem till en av landets största ickepolitiska kvinnoföreningar. De ger ut en tidning, böcker, kalender och arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska hearings per år. 

 

Sigma Connectivity och ITC

Med mer än 30 års erfarenhet inom mobilutveckling är Sigma Connectivity i framkant av Internet of Things-lösningar. Sigma Connectivity erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

Sigma IT Consulting har länge varit en kärnverksamhet i Sigma – och är det fortfarande – med 850 anställda verksamma i sex länder för att leverera bredd och djup inom alla aspekter av IT.

 

Reload

Reload is an award-winning consultancy focused on developing product strategies and design solutions for clients in the consumer and business markets for industrial, medical, telecom and retail sectors. Reload have spent the past 25 years strengthening their clients’ brands by unleashing the hidden opportunities within their products. They work with marketing, research & development, sales and top management to analyze their clients’ current brand position and existing products; evaluate market opportunities and end user needs; as well as implement design strategies in order to create long-term business advantages for each client’s unique product portfolio. 90% of Reloads clients have reported increased market share and brand awareness as a direct result of implementing their recommendations.