Om Coala Life AB

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat.

Coala Heart Monitor är en prisbelönt tjänst som lanserades i slutet av 2016 och säljs direkt till slutkund genom LloydsApotek. Under våren 2017 breddades portföljen med Coala Pro inriktad mot vården för att möjliggöra kostnadseffektiva, enkla och digitala arytmiutredningar på distans. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.

Bolagets teknikplattform och tjänst bygger på en patenterad teknologi och en kommersiell lösning som möjliggör distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Över 70 miljoner kronor har investerats i Coala Life av ledande svenska investerare och bakom bolaget står en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från vården.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att  många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.

Vår historia

Vår historia börjar våren 2001. Kring ett middagsbord pratar ett antal läkarstudenter och IT-experter om svårigheten att lyssna på hjärtljud. Frustrationen är stor. Problem med hjärtat är en av de främsta dödsorsakerna i världen. Ändå lyssnar en samlad läkarkår på hjärtat med utrustning som uppfanns i mitten av 1800-talet och inte uppdaterats sedan 1930-talet – stetoskopet. Hjärtljud är lågfrekvent och svårt att höra, även med stetoskop. Andra ljud, som andning, kommer dessutom in och stör diagnosen. En diagnos som ofta är en subjektiv bedömning av läkaren som lyssnar, där erfarenhet blir direkt avgörande i bedömningen . Det borde helt enkelt finnas något bättre.

Coala (grå) och Coala Pro (blå)

Coala (grå) och Coala Pro (blå)

 


Där och då föds idén att skapa framtidens stetoskop. Där subjektivitet har ersatts med objektivitet. Där filtrering och förstärkning gör att man hör det man vill höra – hjärtat. Från början tänkt för läkare, men efter hand visar det sig att den enskilde individen är en lika viktig, om än kanske viktigare, användare. Den digitala resan har börjat. 

Ett stort antal experter inom och utom sjukvården engageras. Utvecklingsarbetet fortsätter under flera år med stor entusiasm. Den övriga tekniska utvecklingen gagnar det som senare ska bli slutprodukten. Smartphones introduceras. Appar, moln och trådlöst blir var mans ord.

Att förbinda var och en med läkaren via molnet, där screeningen sker i hemmet av den enskilde, med teknik som förstärker och filtrerar hjärtljudet, och svaret kommer direkt i mobilen, är vägen framåt. Patent ansöks och godkänns. Tekniken gör det också möjligt att på allvar ta upp kampen mot världens främsta orsaker till att människor dör.

Nästa steg är att kombinera en förfinad teknik för att lyssna på hjärtat med att samtidigt göra ett EKG –  för den enskilde, hemma. Ytterligare patent registreras. Lösningen är världsunik. Ingen annan kombinerar dessa två möjligheter.

Idag har vi ett utvecklat ekosystem där varje individ är sitt eget nav, med hjärtspecialister som kan kopplas upp för att bistå med diagnos och där uppkopplingen skapar en gigantisk databas i forskningens tjänst. Viljan att bredda möjligheterna från screening av hjärtat till andra möjligheter för självdiagnosticering, driver vår utveckling framåt och ökar möjligheten att nå vår vision: Att vinna kampen mot världens vanligaste dödsorsaker.

Våren 2017 togs nästa stora steg - vi lanserar Coala Pro med inriktning mot vården. Den första digitala, medicintekniska lösningen för vården att dagligen följa och analysera individers hjärta, i realtid, i vardagsmiljö och med uppkoppling mot vården. Coala Pro möjliggör effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning.


Milstolpar 1821 - 2017

 • 1821 Det analoga stetoskopet uppfinns av den franska läkaren Rene Laennec. Världen över finns idag över 25 miljoner enheter på marknaden.
   
 • 1900 Den holländska fysiologen Willem Einthoven utvecklar den första riktiga utrustningen för inspelning av EKG-signaler. En lösning som vägde drygt 270 kg och krävde fem personer för att genomföra en undersökning.
   
 • 1991 En del i den stora Framingham-studien bekräftar att förmaksflimmer ökar risken för stroke betydligt.
   
 • 2001 European Society of Cardiology (ESC) och American Heart Association (AHA) publicerar de första gemensamma internationella riktlinjerna som rekommenderar EKG för att upptäcka och diagnostisera förmaksflimmer.
   
 • 2004 Coala Life grundas av svenska entreprenörer och läkare med målet att utveckla framtidens trådlösa system för digital avlyssning och diagnostik av hjärtat.
   
 • 2007 Första generationens Coala utvecklas och de första patenten godkänns.
   
 • 2013 Coala Life når ett tekniskt genombrott. Fjärde generationens nya digitala teknikplattform möjliggör ett helt nytt sätt att screena patienter genom att digitalisera hjärtljud, simultant ta EKG på bröstet och analysera data i molnet.
   
 • 2015 Stora nationella studier visar att förebyggande EKG-screening leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer.
   
 • 2015 Fjärde generationens teknikplattform och analysalgoritmer verifieras framgångsrikt. Coala utvecklas till ett unikt, medicintekniskt system som ger användaren möjlighet att själv kontrollera sitt hjärta var som helst, när som helst och på ett enkelt sätt. En innovativ och verklig e-hälsotjänst i samarbete med vårdgivare. Coala Atlas skapas. Coala Life får ytterligare patent.
   
 • 2016 Coala Heart Monitor får CE-godkännande och Coala Life AB blir ISO 13485 certifierade.  Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare. All utveckling, produktion och validering sker i Sverige. Coala Life samarbetar med bland annat Stockholm Heart Center, Microsoft, Sigma och Ericsson inför lansering som sker i slutet av november. 
 • 2017 LloydsApotek, en del av en av världens största apoteks- och läkemedelskoncerner, tar in Coala Heart Monitor i sortimentet. Konsumenter tecknar abonnemang och vårdgivare ansluter sig till Coala Care för att följa ansluta användare på distans.
 • 2017 Q1.  Coala Life utses till ett av Sveriges hetaste, unga teknikföretag av NyTeknik och Affärsvärlden. Coala Life är finalist i Swedish Mobile Awards inom kategorin Connected Health. Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare. 
 • 2017 Q2.  Coala Pro lanseras mot vården som en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning. Coala Life tecknar avtal med bland annat Riddarens Vårcentral som erbjuder Coala Heart Monitor till alla listade patienter. Coala Life vinner eHealth Award 2017, ett prestigefyllt pris som delas ut till ett svenskt bolag som utvecklat en innovativ lösning inom digital hälsa som påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Inom ramen för finalen i Serendipity Challenge 2017 i Almedalen så korades Coala Life till vinnare av till Nordeas partnerpris.  
 • 2017 Q3.  Coala Life vinner 2017 Rising Star Award och utses  uppmärksammas som det svenska bolag som har kapacitet att revolutionera och påverka en global marknad. Läs artikel här.
 • 2017 Q4.  Coala Life inleder samarbete med globala läkemedelsföretaget Bayer. Läs artikel här. Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital och Ebba Fåhraeus förstärker styrelsen, se pressrelease här. Coala Life med partners erhåller miljonanslag från Vinnova för vidareutveckling av system baserat på Artificiell Intelligens (AI), se nyhet här. Lansering av Coala Labs, för smarta, digitala hjärtutredningar, läs mer här. Coala lanserar nästa generations algoritmer för hjärtat, se nyhet här.Vi vinner best pitch på Sweden Demo Day bland 200 sökanden och 100 finalister, läs mer här

 


Vår vision

"WE BELIEVE IN A WORLD WHERE MANKIND IS DIGITIZED, CONNECTED AND SCREENED FOR EARLY DETECTION AND DISEASE PREVENTION."

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life har som målsättning att ändra på det med digitala lösningar för alla. Bolagets första produkt och tjänst är Coala Heart Monitor, en unik svens innovation sprungen ur behovet att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.

Vi har som mål att vara med och vinna kampen mot världens främst dödsorsak - hjärtat.


Coala Life team hjärtmonitor


coala teamet

Philip Siberg Co-founder och CEO, Johanna Tulkki COO, Magnus Samuelsson Chief Technology Officer, Lovisa Fasth Digital Content Manager, Titti Lundgren CMO, Hsinti Rydberg, QAM (saknas på bild), David Fällman, Försäljningschef (saknas på bild), Ulf Tossman Co-founder och Medical Director (saknas på bild),

Philip har startat, drivit och byggt upp en rad globala medicinteknikbolag, såväl onoterade som börsnoterade. Johanna, Magnus, David och Hsinti har framgångsrika karriärer bakom sig inom bland annat Radi Medical och senare St. Jude Medical, världsledaren inom produkter och lösningar för hjärtat. Titti har varit VD och haft tunga marknadschefsroller inom konsument- och medicinbranschen. Lovisa kommer direkt från studier och jobb i New York. David har en imponerande bakgrund inom R&D, marknad och sälj på bland Radi Medical och St. Jude. Ulf är doktor i Medicinsk Vetenskap med mångårig erfarenhet som investerare i Life Science-sektorn. Utöver kärntruppen finns ett 50-tal stjärnor och läkare i nätverket som bistår med expertis inom en rad olika områden. 

COALAs Styrelse

Sören Olofsson (Styrelseordförande), Anders Qvarnström, Anders Nyrén, Peter Risberg, Ebba Fåhraeus, Anders Rodebjer (Suppleant) och Jan Flood (Suppleant).

Sören har bland annat varit Landstingsdirektör, Sjukhusdirektör, VD för Apoteket och lagt fram Sveriges strategi för e-hälsa,  och hjälper nu även EU i dessa frågor. Anders Q har mångårig erfarenhet från industrin, bland annat som VD för St. Jude Medical i Sverige. Anders N är hedersdoktor i ekonomi och tung industrialist. Peter är med och bygger upp nya Karolinska och tidigare varit VD bland annat för Previa. Ebba F är en stjärna inom entreprenörskap och innovation och bland annat VD för SmiLe Incubator. Anders R är medicinare och duktig finansman. Jan Flood är advokat och en av bolagets första investerare. 

COALAs ÄGARE

Några av Sveriges främsta läkare, professorer, entreprenörer, direktörer, finansfamiljer, professionella investerare, ledningen i Coala Life och en hel del helt vanliga människor som stöttar och delar vår vision. Tack.

COALAs KOMPISAR

Kardiologer, allmänläkare, fysiologer, ambassadörer inom vården, experter på signalbehandling, industridesign, mjuk- och hårdvaruutvecklare, tillverkare, alla inom LloydsApotek och MedHelp, övriga försäljningspartners, supermarknadsförare, andra experter inom en rad olika områden och viktigaste av allt - våra kunder. Tack till er alla.