Information om personuppgiftsbehandling (Privacy Policy)

  • Coala Life värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Coala Lifes målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Coala Life samlar in om dig, och hur den används, i samband med att du använder vår Hjärtmonitor Coala, vår webbplats (www.coalalife.com), vår applikation Coala App eller på annat sätt delar med dig av dina uppgifter till oss. 
  • Genom att godkänna denna policy så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. I syfte att förbättra våra tjänster kan även ytterligare uppgifter än de som anges nedan komma att samlas in, i så fall kommer vi att informera dig om denna insamling.
  • Coala-Life AB (”Coala Life”/ ”vi”), org.nr. 556659-9626, med adressen Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, info@coalalife.com, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Ändamålen för och användningen av de uppgifter vi samlar in

  • Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera dina uppgifter, tillhandahålla våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som användare. Detta innebär bland annat att dina uppgifter kommer att skickas till våra servrar för analys samt delas med våra samarbetspartners, såsom hälso- och sjukvårdsupplysning, i det fall du har ett Coala Premium-abonnemang. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med de personer som du vill ska ha tillgång till uppgifterna, exempelvis läkare på din vårdcentral eller andra (såsom anhöriga). Detta sker endast på din begäran och genom att du ger tillgång till uppgifterna med säker autentisering. Coala Life kommer inte att dela med sig av dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt tillstånd, frånsett de särskilda situationer som anges i denna Integritetspolicy. De personuppgifter som Coala Life behandlar är bland annat ditt namn, e-postadress, födelsedatum, dina hjärtdata, såsom EKG och hjärtljud, samt övriga personuppgifter du lämnar till oss i samband med registreringen av ditt konto, inklusive betalningsinformation. 
  • Beroende på din användning av våra tjänster kan vi även komma att behandla ditt personnummer. Detta sker enbart om vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal behöver detta i syfte att följa din användning av Hjärtmonitorn Coala och resultatet därav. Coala Life vidarebefordrar i sådant fall personnumret till dessa vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal i detta syfte och använder inte på egen hand uppgifterna i sin verksamhet. Personnumret lagras alltså inte i Coala Lifes databas, utan raderas när det behandlats genom vidarebefordringen till vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att lämna ditt personnummer samtycker du till att det behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy.  
  • Dina personuppgifter kan även komma att användas för forskningsändamål. Sådan användning sker endast efter att du samtyckt särskilt till detta och dina uppgifter kommer då att samlas in till vår globala databas Coala Atlas. Du väljer själv om du vill att uppgifterna anonymiseras och används i forskningen i avidentifierad form eller om de ska vara identifierbara. Insamlingen möjliggör gränsöverskridande forskning och har som mål att ge forskare ett bättre underlag för att utveckla läkemedel, produkter och metoder för att vinna kampen mot världens hjärtsjukdomar. Detta kan även innebära samkörning med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Coala Life koncernen i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. 
  • De personuppgifter vi samlar in kan även i övrigt komma att delas med andra bolag inom Coala Life koncernen eller våra samarbetspartners, såsom betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Vi kan även komma att dela med oss av dina personuppgifter om detta krävs enligt lag eller förordning, eller i syfte att skydda eller försvara Coala Life, våra samarbetspartners eller användares rättigheter. 

Säkerhetsåtgärder

Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi därför vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi garanterar en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom att enbart behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi ingår också avtal med våra samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket, känsliga uppgifter överförs alltid i krypterad form.


Dina rättigheter

Genom att registrera dig som användare sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad användare hos Coala Life och i den mån det behövs för en viss tid därefter, exempelvis för slutbetalning och fullgörande av våra åtaganden. Du kan när som helst avregistrera dig som användare. När avtalet mellan oss har upphört lagrar vi dina uppgifter i tolv månader om du har ett Coala Basic-abonnemang och i tre år om du har Coala Premium-abonnemang. Detta gör vi för att du ska kunna få fortsatt tillgång till dina hjärtdata. Om du inte vill ha sådan tillgång kan du begära att dina uppgifter ska raderas så snart vår kundrelation avvecklats genom att maila oss på info@coalalife.com. Om du inte har varit aktiv användare på ett respektive tre år raderas dina uppgifter. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Coala Heart Monitor är ett medicintekniskt system utvecklat för att mäta, analysera och presentera data via Coala App i en smartphone för hemanvändare. Av detta skäl så finns inom ramen för produktens CE-godkännande inte möjlighet att få sina rådata nedladdade i någon annan form än det som presenteras för användaren i sin smartphone. Efter att abonnemanget avslutats sparar vi den data som presenteras i Coala App i våra säkra servrar under 1 år för Basic-abonnenter och 3 år för Premium-abonnenter, för att ge möjlighet för kunder att åter dra nytta av sin data vid en framtida nyteckning av abonnemang. Som Premium-abonnent så har din anslutna vårdgivare, baserat på deras beslut och ansvar, möjligheten att ladda ned din råddata och skicka till dig. Hjärtupplysningen har för närvarande endast möjlighet att maila dig som Premium-abonnent en mer detaljerad översikt av enskilda begärda inspelningar. För forskningsprojekt där rådatan skall användas i forskningssyfte, i enlighet med gällande regler för kliniska studier, kontakta Coala Life här för vidare diskussion.

Uppdateringar

För att säkerställa att vår behandling även i fortsättningen är i överensstämmelse med gällande lagstiftning kan denna policy komma att uppdateras. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst uppdatera och/eller ändra denna policy. Ta därför för vana att återkomma till denna policy, särskilt före du registrerar ett användarkonto hos oss. Datumet för den senaste uppdateringen av denna policy uppges längst ner i denna policy. 

Information om cookies

På Webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Coala Life använder cookies för att förbättra Webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, och säkerställa att besökaren loggat in på Webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker. Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Coala Life. 

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor t.ex. dina personliga inställningar.

Legal notice and credits

“Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.