Det här är Hjärtupplysningen

För dig som har tecknat ett Coala Premium abonnemang finns det alltid en Coala-certifierad sjuksköterska nära till hands. Hjärtupplysningen är en vårdgivare som endast arbetar med att ge användare av Coala specialiserad sjukvårdsrådgivning. 


Ett team av Coala-certifierade sjuksköterskor

Hjärtupplysningen är Sveriges första dedikerade e-sjukvårdsrådgivare med direkt uppkoppling mot Coala. En enskild vårdgivare som ger sjukvårdsrådgivning per telefon direkt till användare som har Coala Premium abonnemang. Hjärtupplysningen har direkt och säker uppkoppling mot Coala Care Portalen och ges där en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och stöd till  den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Coala Heart Monitor bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coalan. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. Mjukvaran beräknar standard EKG-parametrar såsom HR, RR variabilitet, QT intervall, etc. Den är utvecklad för att säkert hitta alla fall av förmaksflimmer och detektera fall av t ex SVES och VES, tvilling- och trillingrytmer med detekterade p-vågor. 

Med Hjärtupplysningen erbjuder Coala ett komplett eko-system med mänsklig kontakt och rådgivning. Hjärtupplysningen har öppet vardagar 0800-2100.

För mer information, se www.hjärtupplysningen.com

Hjärtupplysningen är en svensk sjukvårdsrådgivning som drivs av MedHelp AB på uppdrag av Coala Life AB.

Hjärtupplysningen coala life hjärtsjukdom

Ansvarig sjuksköterska Barbro berättar om Hjärtupplysningen