Garanti

Vad gäller för garanti och reklamation?

Coala Life garanterar att Hjärtmonitorn Coala fungerar under en period om ett år.  Garantin gäller förutsatt att Hjärtmonitorn Coala har använts enligt Coala Lifes anvisningar. Uppstår fel under garantitiden ska du meddela Coala Life inom två veckor från det att felet uppkom för att göra gällande garantin. Coala Life kommer efter att ha mottagit meddelandet informera dig om varan ska ersättas eller repareras. 

Om Hjärtmonitorn Coala är felaktig kan du inom skälig tid reklamera den och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande här där du beskriver felet.

Vidare kontaktuppgifter till Coala Life anges nedan. Återbetalning för felaktig Hjärtmonitor sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se avsnitt).

Vid garantiärenden, kontakta oss här.

Tillbaks till Support-menyn