Frågor och Svar

Här har vi samlat en del vanliga frågor och svar om Coala. Ytterligare detaljer, tips och råd kring användning, abonnemang, hur man beställer, felsökning etc finns att läsa i kundsupporten som nås här.

 

 

Hur fungerar Coala Heart Monitor?

Hur fungerar Coala övergripande? 

Coala Heart Monitor består av tre delar. Coalan som är trådlös och gör mätningen, en app för smartphones och en laddningsstation med olika accessoarer som gör det enkelt att använda och ta med Coalan i vardagen.

Börja med att ladda ner Coala appen och skapa din profil, sen håller du den trådlösa Coalan mot ditt hjärta i 30 sekunder, följt av ett tum-EKG för ökad noggrannhet och ett förstärkt underlag för analys. 

Efter mätningen skickas din data för analys i Coalas säkra och krypterade servrar. Datan registreras och analyseras av avancerade algoritmer, på samma sätt som en läkare ställer en preliminär diagnos och återkopplar med ett resultat som skickas direkt till Coala appen i realtid. 

Dina resultat kan enkelt delas med olika anslutna läkare och vårdgivare för dig som har Coala Premium. Om ett avvikande värde upptäcks kan Coala Premium användare ta kontakt med Hjärtupplysningen™ direkt eller en ansluten läkare. Hjärtupplysningen™ är ett team av hjärtspecialiserade sjuksköterskor som svarar direkt och analyserar dina resultat i realtid genom Coala Care Portal. De ger råd och vägledning baserat på hur användaren mår och den uppmätta datan. 

Vad kan Coala upptäcka?

Coala är utvecklad för att detektera tecken på förmaksflimmer, olika typer av arytmier såsom hjärtklappning och andra tecken på hjärtsjukdomar som kliniskt skolad personal kan lyssna sig fram till. Förmaksflimmer som är ett av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna, upptäcks lättast med EKG-undersökning över tid eftersom flimmer uppkommer med oregelbundenhet.

Genom att använda Coala över tid kan därför förmaksflimmer och andra arytmier såsom hjärtklappning och dubbelslag upptäckas och förstås bättre, vilken ingen annan metod idag kan utan att det medför stora kostnader. 

Coala Life använder en molnbaserad mjukvara med avancerade algoritmer för analys av de EKG-signaler som spelas in med din Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mjukvaran analyserar EKG signalen i detalj, och en mängd information tas fram som på olika sätt beskriver innehållet i signalen. Baserat på mjukvarans uppfattning om signalens medicinska innehåll placeras varje signal i en kategori. Kategoriseringen sker på ett liknande sätt som när en läkare ställer en preliminär diagnos genom att studera signalen. 

Coala Heart Monitor Analyskategorier.png

Notera att Coala inte upptäcker eller detekterar för ischemi, hjärtsvikt eller andra syndrom såsom högt blodtryck. 

Hur fungerar själva mätningen i mer detalj?

Coala registrerar i realtid hjärtats elektriska impulser med EKG och hjärtats mekaniska egenskaper genom att digitalisera ditt hjärtljud. Det är den här simultana mätningen som gör Coala unik. En trygghetstjänst baserad på mångårig svensk forskning och utveckling. Coala möjliggör både digital tum-EKG och bröst-EKG för att nå optimal signalkvalitet och diagnossäkerhet.

Resultatet behandlas och analyseras i realtid av algoritmer för att tidigt upptäcka tecken på förmaksflimmer, blåsljud och andra vanliga tecken på hjärtsjukdom. Ju mer regelbundet en användare nyttjar Coala ju mer detaljerad kan analysen bli då referensdata skapas.

Vad är skillnaden mot konventionella distans- och tum-EKG mätare?

Coala är en unik svensk innovation och ett komplett eko-system för att följa ditt hjärta. En avancerat medicintekniskt system, och samtidigt en enkel trådlös lösning för att ge alla möjlighet att snabbt kontrollera sitt hjärta. 

Coala bygger på unik patenterad teknologi och mer än 10 års svensk forskning och utveckling.  Coala består av digital teknologi som registrerar och digitaliserar ditt hjärtljud, samt sensorer för att läsa av hjärtats elektriska impulser med EKG.
Med Coala tas både ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att nå maximal precision och underlag för analysen. Du slipper påklistrade elektroder och otympliga apparater. Bara en modern smart phone behövs.

För analysen använder Coala avancerade algoritmer som är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhus. Analysen ger dig resultat inom bara ett par sekunder – direkt i Coala appen. 

 • Snabbt och användarvänligt:

Både ditt hjärtljud och EKG registreras. Ditt EKG analyseras i realtid av avancerade algoritmer, och återkopplar med ett resultat som presenteras för användaren direkt i sin smartphone.  

 • Ökad kvalitet och diagnossäkerhet:

Coala registrerar och analyserar både digital tum-EKG och bröst-EKG för att nå optimal signalkvalitet och diagnossäkerhet.

 • Enkel lösning som ger trygghet och direkt koppling mot vårdgivare:

Konsumentorienterad lösning med abonnemangsbaserad modell och möjlighet att ansluta till extern vårdgivare för alarmering av avvikelser, eller bara dela sina resultat med t ex anhöriga.

Vilka tjänster och produkter erbjuder Coala Life?

Coala Heart Monitor finns i olika versioner:

Coala Heart Monitor - för enskilt konsumentbruk i hemmiljö för att följa hjärtat. Säljs genom LloydsApotek och genom webbshop på denna site. Möjlighet för vården att koppla upp sig mot Coala Heart Monitor utan kostnad. Läs mer här.

Coala Heart Monitor Pro - utvecklad för vården, för flerpatientsanvändning och marknadsförs för att möjliggöra effektiva arytmiutredningar i hemmiljö. Säljs genom Coala Life AB och utvalda partners inom vården. Läs mer här.

Coala Pro X - är utvecklad för vården som en tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö. Vid beställning skickas en Coala Pro direkt till patienten vilket förenklar hanteringen för vården, inga väntetider och där uppföljning och utredning sker enkelt på distans via uppkopplad dator. Läs mer här.

 

Är Coala lösningen för mig?

Vilka målgrupper riktar Coala Life sig till?

Coala finns för människor som har behov av att enkelt screena sitt hjärta för att känna sig trygga, samt för att förebygga vissa hjärtsjukdomar genom att upptäcka avvikelser i EKG och hjärtljud i ett tidigt skede. Coala riktar sig även mot verksamheter inom sjukvården, privata vårdgivare, apotek och andra som vill kunna erbjuda hjärtdiagnostik och självscanning av hjärta. 

Vad säger vården om Coala ?

Coala kan hjälpa till att avlasta vården, bidra till förbättrad trygghet hos patienter och hitta flera olika typer av hjärtfel i tid. Läs mer här

Vad gör Coala Lifes lösning? 

Coala Lifes lösning, som går under namnet Coala Heart Monitor, möjliggör självscreening av hjärtljud och EKG samt tillgängliggör analys av resultaten i realtid för patient och vårdgivare. Det gör att förmaksflimmer och andra tecken på hjärtsjukdomar kan upptäckas i tid och att medicinering kan följas upp. 

Varför behövs Coala?

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Screening har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att tidigt hitta symptom och därmed minska risken för att drabbas av stroke. Förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke med hela fem gånger. Coala gör det möjligt att tidigt detektera förmaksflimmer och andra tecken på hjärtsjukdomar, något som kan rädda liv. Hjärtsjukdomar såsom förmaksflimmer kan nämligen vara symtomfria och upptäcks därför sällan i rutinsjukvården. Därför vill vi möjliggöra för konsumenter att följa sitt hjärta på deras villkor – allt för att kunna upptäcka avvikelser i tid. 

Vad är unikt med Coala? 

Coala är en tjänst, där konsumenten köper ett abonnemang där produkten ingår. Med ett Premium abonnemang är man direkt ansluten till Hjärtupplysningen, och det finns möjlighet att ansluta till extern vårdgivare för alarmering av avvikelser, eller för att dela sina resultat med t ex anhöriga.

Tekniken, designen, användarvänligheten och det konsumentorienterade erbjudandet är alla bidragande egenskaper som gör Coala unikt. 

Det finns inga andra lösningar för löpande självscreening av både EKG och hjärtljud, där resultatet dessutom kan tillgängliggöras i realtid för patient och vårdgivare. 

Metoden gör att hjärtfel lättare kan upptäckas i tid och att medicinering kan följas upp på ett mer relevant sätt. Därför är vår primära målgrupp konsumenter. 

Användarvänligheten har varit i fokus under utvecklingen. Både själva den fysiska Coalan och applikationen är framtagna i linje med moderna tjänster som målgruppen är vana att använda. 

 

Var köper jag Coala Heart Monitor?

Var kan jag köpa Coala?

Coala Heart Monitor kan köpas via webbshop på www.coalalife.com samt genom särskilt utvalda partners. Coala Pro köps av Coala Life direkt samt utvalda partners. Kontakta oss på info@coalalife.com för mer info om Coala Pro.

Vad skall jag köpa?

Coala är en avancerad men enkel trådlös lösning för att ge alla möjlighet att snabbt kontrollera sitt hjärta. Coala kommunicerar direkt med din smart phone som vägleder dig, visar dina resultat och lagrar din personliga journal. Svaret på hur hjärtat mår visas tydligt direkt på skärmen. All data sparas, säkert och krypterat.

Coala aktiveras genom att teckna ett abonnemang, vilket ger obegränsade möjligheter till screening, analys och säker lagring av dina data. 

Alla som använder en Coala gör det av olika individuella anledningar. En del vill följa sitt hjärta för att stilla en oro, andra vill ha en snabb tjänst där utbildade hjärtspecialister alltid finns nära till hands. Därför har vi tagit fram två olika abonnemangsformer, Coala Premium och Coala Basic. 

COALA PREMIUM

 • Obegränsat antal hjärtmätningar.

 • Automatisk analys av dina EKG-mätningar baserat på 10 olika kategorier.

 • Integrerad sjukvårdsrådgivning genom Hjärtupplysningen™*.

 • Möjlighet för externa vårdgivare att få tillgång till din Coala journal via Coala Care Portal**.

 • Säker, krypterad och obegränsad datalagring av dina hjärtdata under minst 3 år.

 • Möjlighet att bidra till forskning genom att delta i Coala Atlas.

 • Ladda ned, dela och visa EKG-mätningar som pdf direkt från Coala appen.

COALA BASIC

 • Obegränsat antal hjärtmätningar.

 • Automatisk analys av dina EKG-mätningar baserat på 10 olika kategorier.

 • Möjlighet för externa vårdgivare att få tillgång till din Coala journal via Coala Care Portal**.

 • Säker, krypterad och obegränsad datalagring av dina hjärtdata under minst ett år.

 • Möjlighet att bidra till forskning genom att delta i Coala Atlas.

 • Ladda ned, dela och visa EKG-mätningar som pdf direkt från Coala appen.

 

Samtliga abonnemang tecknas på 12 månader och kan endast ansökas om genom www.coalalife.com. Minimiålder är 18 år. 

* Hjärtupplysningen är en extern, fristående vårdgivare som erbjuder rådgivning baserat på dina resultat från Coala. Tillgängliga via telefon vardagar mellan 08:00-21:00 enligt Coala Lifes användarvillkor. Upp till tolv telefonkonsultationer ingår per 12-månadersabonnemang. 

Läs även mer på www.hjärtupplysningen.com 

** Vårdgivare kan ges tillgång till användardata under BankID eller SITHS godkännande via Coala Care Portalen om accepterade av Coala-användaren.

 

Vad är Hjärtupplysningen?

Hjärtupplysningen är Sveriges första dedikerade e-sjukvårdsrådgivare med direkt uppkoppling mot Coala. En enskild vårdgivare som ger sjukvårdsrådgivning per telefon direkt till användare som har Coala Premium abonnemang.

Hjärtupplysningen har direkt och säker uppkoppling mot Coala Care Portalen och ges där en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och stöd till  den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Hjärtupplysningen är öppen vardagar mellan 08:00-21:00 för användare som har ett aktivt Coala Premium abonnemang. 

Läs även mer på www.hjärtupplysningen.com

Vem driver Hjärtupplysningen?

Hjärtupplysningen drivs av MedHelp AB på uppdrag av Coala Life AB. MedHelp är vårdoperatören som med smarta lösningar och medicinsk kompetens levererar e-hälsotjänster till företag, organisationer och vården. Som vårdgivare genomför MedHelp 3 miljoner sjukvårdsrådgivningssamtal per år i Sverige. MedHelp är en vårdgivare med vårdtjänster och företagstjänster. Vårdtjänster är eHälsa och sjukvårdsrådgivning till den offentliga vården och vårdföretag. Företagstjänster är exempelvis chefsstöd samt Sjuk och Frisk för offentliga verksamheter, organisationer och privata företag.

Utöver Hjärtupplysningen hjälper MedHelp flera landsting med sjukvårdsrådgivning, däribland Stockholms läns landsting. Som alla vårdgivare i Sverige lyder MedHelp under b.la Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Patientdatalagen och Personuppgiftslagen.

Bolaget är certifierat enligt ISO för Kvalitet (9001:2015) och för Miljö (14001:2015).

Hur kommer man i kontakt med Hjärtupplysningen?

Genom att ha tecknat ett Coala Premium abonnemang på www.coalalife.com

Vad är Coala Care Portalen?

Coala Care är en extern portal som ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att manuellt granska inspelningar från Coala. Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning, och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Genom portalen ges tillgång till Coala användarens mätningar direkt på en dataskärm. Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör. 

För att ansluta dig kostnadsfritt som vårdgivare, kontakta oss här.

Kan jag ladda ner mina mätningar?

Dina EKG-mätningar kan enkelt laddas ned, delas och visas direkt i Coala appen. Klicka på symbolen uppe i högra hörnet vid mätningen och välj ladda ned eller skicka. Tips för dig som iPhone-användare är att ladda ner dina EKG-mätningar och spara dem i iBooks-appen som finns i mobilen. 

Coala Heart Monitor App

Kan jag följa min trender?

Med nya Coala app 1.4 kan du nu följa dina trender över tid och även fylla i blodtryck och vikt i samband med mätning.

trender.png

 

Vad är Coala Life?

Vad är Coala Life?

Coala Life är ett medicintekniskt företag som är inriktat på hjärtdiagnostik. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi och en kommersiell produkt för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG, Coala Heart Monitor. Coala Life är ISO 13485 certifierade.

Vilka står bakom Coala Life?

Coala Life har ett 40-tal svenska och amerikanska aktieägare. Bland dessa ingår ledande läkare, professorer, affärsänglar, professionella investerare och en rad ledande entreprenörer i Life Science världen. Cirka 110 miljoner kronor har investerats i bolaget. 

Vad är bakgrunden till att bolaget startade?

Coala Life grundades 2004 av svenska entreprenörer och läkare med målsättningen att utveckla framtidens trådlösa system för digital auskultation och hjärtdiagnostik. (Med auskultation menas en typ av medicinsk undersökning där man lyssnar på ljud som alstras i patientens kropp. En sådan undersökning görs vanligtvis med stetoskop.)

Hur ser företagets historik ut?

2004. Coala Life grundas av svenska entreprenörer och läkare med målet att utveckla framtidens trådlösa system för digital avlyssning och diagnostik av hjärtat. 

2005. Utvceklas en första generationens COPE, ett digitalt stetoskop inriktat mot den kliniska marknaden.

2007. De första patenten godkänns.

2008. COPE2, en andra generationens COPE utvecklades med förbättrade algoritmer, ny plattform och med trådlös överföring.

2013. Coala når ett tekniskt genombrott med COPE3. Den nya digitala teknikplattformen möjliggör ett helt nytt sätt att digitalisera hjärtljud och analys. Denna tredje generation av COPE, lägger grunden för produkten Coala Heart Monitor. 

2015. Andra omgången patent godkänns. Stora nationella studier visar att förebyggande EKG-screening leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer. Philips Siberg tillträder som VD för Coala Life AB samtidigt som bolaget reser kapital för fortsatt utveckling. En styrelse bildas och bolaget börjar sin resa mot kommersialisering och lansering under 2016. 

2016. Organisationen stärks ytterligare med spjutspetskompetens inom en rad områden. Ytterligare patentansökningar lämnas in och Coala gör sig redo för lansering. Samarbete inleds med bland annat Microsoft, Ericsson, Sigma och Stockholm Heart Center. Coala Heart Monitor får CE-godkännande och Coala Life AB blir ISO 13485 certifierade.

2017. Coala Heart Monitor säljs i Sverige med LloydsApotek som viktig partner. Coala Life utses till ett av Sveriges hetaste, unga teknikföretag av NyTeknik och Affärsvärlden. Coala Life är finalist i Swedish Mobile Awards inom kategorin Connected Health. Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare. 

Coala Pro lanseras mot vården som en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning. Coala Life tecknar avtal med bland annat Riddarens Vårcentral som erbjuder Coala Heart Monitor till alla listade patienter. Coala Life vinner eHealth Award 2017, ett prestigefyllt pris som delas ut till ett svenskt bolag som utvecklat en innovativ lösning inom digital hälsa som påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.

2018. Coala vinner ytterligare priser, lanserar förbättrad app och firar 100,000 genomförda EKG-mätningar. Bolaget reser ytterligare kapital och vidareutvecklar Coala för världen.

Vilka (geografiska) marknader finns Coala på?

Initialt kommer vi enbart erbjuda Coala på den svenska marknaden.

 

Om integritet och säkerhet

Hur säkerställer ni att folks uppgifter inte hamnar i fel händer?

Här på Coala-Life AB värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår integritetspolicy följer därför alla gällande lagar och regler för personuppgifter. Vi kommer enbart att behandla de personuppgifter du lämnar till oss i syfte att på ett bättre sätt administrera och tillhandahålla våra tjänster samt fullfölja våra åtaganden gentemot dig som användare. Du har själv full kontroll över om du vill dela dina personuppgifter vidare till läkare på din vårdcentral eller forskare genom Coala Atlas. Sådan delning sker alltså enbart med ditt autentiserade samtycke. De forskare som du kan välja att dela dina personuppgifter med följer vidare samtliga lagar och etiska riktlinjer som gäller för forskningsprocessen.

Eftersom din personliga integritet är så viktig för oss har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Vill du ha ytterligare information om dessa åtgärder eller mer information om vårt kontinuerliga arbete för att säkerställa att din integritet skyddas på bästa sätt, är du välkommen att läsa vidare i vår i integritetspolicy som du hittar här eller att kontakta oss här.

Hur samarbetar Coala Life med sjukvården och forskarsamhället?

Coala Life har samarbetat med en rad aktörer inom sjukvården för att kliniskt validera systemet. Att arbeta med ledande forskare, läkare och teknikexperter ser vi som avgörande faktorer för Coala Life. Coala Life har en ambitiös plan för att stödja olika forskningsprojekt och studier. Det är även här Coala Atlas kommer in i bilden. Det är vår globala databas som syftar till att ge forskare ett bättre underlag för att fortsätta utveckla mediciner, produkter och metoder för att vinna kampen mot världens hjärtsjukdomar. 

Vad kan Coala bidra med långsiktigt i samhället?

Förutom att erbjuda alla människor som oroar sig över sitt hjärta en chans till kvalitativ screening så kan Coala hjälpa till på flera områden i utvecklingsländer. Tekniken kan även hitta tidiga tecken på lunginflammation, som är den vanligaste dödsorsaken för barn i utvecklingsländer. Genom Coala kan symptom och rätt medicinering sättas in i tid. När den digitala infrastrukturen utvecklas i dessa länder kommer även produkter som Coala att bidra stort till en bättre hälsa för alla. 

Genom Coala Life Atlas och den anonyma hjärtdata som samlas där är visionen att skapa världens största databas för hjärtljud och EKG. Informationen skapar ett underlag för forskare att utveckla mediciner, produkter och metoder för att vinna kampen mot hjärtsjukdomar.

Vad är Coala Life Atlas?

Vår vision är att bekämpa världens ledande sjukdomar. All hjärtdata som registreras runt om i världen samlas anonymt och säkert i Coala Life Atlas. Vår vision är att skapa världens största databas för simultana hjärtljud och EKG. Resultatet ska bidra till att ge forskare ett bättre underlag för att fortsätta utveckla mediciner, produkter och metoder för att vinna kampen mot världens hjärtsjukdomar.