18.08.17.Coala_#3_079.jpg

Följ dina patienter när du vill, eller när de vill.

Coala Heart Monitor är ett medicintekniskt system utvecklat i Sverige för att effektivt analysera hjärtat genom EKG och lyssna på det. En unik produkt och tjänst godkänd för hemmabruk som gör det möjligt att tidigt hitta tecken på hjärtsjukdomar såsom arytmier, mildra oro och med målsättning att minska antalet onödiga besök i vården.

Coala Heart Monitor finns i olika versioner:

Coala Heart Monitor - för enskilt konsumentbruk i hemmiljö för att följa hjärtat. Säljs genom LloydsApotek och genom webbshop på denna site. Möjlighet för vården att koppla upp sig mot Coala Heart Monitor utan kostnad. Läs mer här.

Coala Heart Monitor Pro - utvecklad för vården, för flerpatientsanvändning och marknadsförs för att möjliggöra effektiva arytmiutredningar i hemmiljö. Säljs genom Coala Life AB och utvalda partners inom vården. Läs mer här.

Coala Pro X - är utvecklad för vården som en tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö. Vid beställning skickas en Coala Pro direkt till patienten vilket förenklar hanteringen för vården, inga väntetider och där uppföljning och utredning sker enkelt på distans via uppkopplad dator. Läs mer här.


1532295057129-2.jpeg

Följ Coala användare via Coala Care Portalen.

Vårdgivare har möjlighet att ansluta sig till Coala Care genom att ansöka om ett kostnadsfritt konto hos Coala Life. Här kan kan man följa enskilda användare av Coala Heart Monitor och manuellt granska och analysera inspelningar, och kommunicera digitalt direkt med anslutna användare. För att ansluta dig, maila oss på info@coalalife.com.


Skärmavbild+2018-07-22+kl.+22.40.57.png

Användarvänlig och värdefull.

”Coala Heart Monitor är ett värdefullt tillskott vid utredning av hjärtrytmrubbning. Ibland påvisas förmaksflimmer/fladder vilket regelmässigt innebär behandling. En synnerligen angelägen grupp att studera är de som redan drabbats av ischemisk stroke utan påvisad orsak. Därför genomför vi just nu ett forskningsprojekt där vi använder just Coala i 28 dagar efter stroke. Läs mer om studien här, eller via PDF här.

Peter Magnusson, överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg. Läs mer användarberättelser här.


En svensk revolution.

Coala Pro tar, till skillnad från konventionell tum-EKG, både bröst- och tum-EKG för att maximera noggrannheten i mätningen. Bröst EKG underlättar också upptäckt av förkommande fladder. I Coala finns även ett integrerat digitalt stetoskop som synkront fångar hjärtljudet, för senare auskultation.

På Kardiovaskulära Vårmötet 2018 presenterades kliniska data från Coala Heart Monitor, se studien här. På Svenska Föreningen för Klinisk Fysiologi 2018 presenterade presenterades ytterligare data, se studien här.


Se filmen om tekniken.

Designat, utvecklat, tillverkat och validerat i Sverige.