Följ dina patienter när du vill, eller när de vill

Coala Heart Monitor är ett medicintekniskt system utvecklat i Sverige för att effektivt analysera hjärtat genom EKG och lyssna på det. En unik produkt och tjänst godkänd för hemmabruk som gör det möjligt att tidigt hitta tecken på hjärtsjukdomar såsom arytmier, mildra oro och med målsättning att minska antalet onödiga besök i vården. 

Coala Heart Monitor finns i två versioner:

  • Coala Heart Monitor - för konsumentbruk i hemmiljö för att följa hjärtat. Säljs genom LloydsApotek och genom webbshop på denna site. Möjlighet för vården att koppla upp sig mot Coala Heart Monitor utan kostnad.
  • Coala Heart Monitor Pro - utvecklad för vården, för flerpatientsanvändning och för att möjliggöra effektiva arytmiutredningar. Säljs genom Coala Life AB och utvalda partners inom vården. 
 

Film: Tekniken bakom Coala hjärtmonitor


coalacare3.png

Unik patenterad teknologi för att hitta flimmer och andra artymier

Grundtekniken i Coala bygger på unik patenterad teknologi och mer än 10 års svensk forskning och utveckling. Coala består av digital teknologi som registrerar och digitaliserar hjärtljudet, samt sensorer för att läsa av hjärtats elektriska impulser med EKG. 

Med Coala tas både ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att nå maximal precision och underlag för analysen. Inga påklistrade elektroder och otympliga apparater. Mätningen tar bara en minut och är mycket enkel att genomföra.

Patienten kan enkelt ladda ned, dela och visa EKG-mätningar direkt från Coala appen! Klicka på symbolen uppe i högra hörnet vid mätningen och välj ladda ned eller skicka. Tips för iPhone-användare är att ladda ner EKG-mätningarna och spara dem i iBooks-appen som finns i mobilen. 

Inga begränsningar i datamängd, inget som behöver bytas ut efter en tid, och allt helt molnbaserat för att effektivt accessa data säkert. 

För dig inom vården, läs mer om Coala Heart Monitor Pro här. 


Produktbild_3_01_02_low.jpg

Avancerade analysalgoritmer och tolkningsstöd

Coala bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. Resultatet visas genom att resultatet kategoriseras och grafiskt (färg- och textmarkeringar) visa varför en signal har hamnat i granskningsgrupp så att granskningen kan göras effektiv.

Mjukvaran analyserar EKG signalen i detalj och baserat på mjukvarans uppfattning om signalens medicinska innehåll placeras varje signal i en av 10 olika kategorier såsom flimmer, olika typer av extraslag, hjärtrusning, växlande snabb och långsam rytm, onormalt långa pauser mellan slag etc. Kategoriseringen sker på ett liknande sätt som när en läkare ställer en preliminär diagnos genom att studera signalen.  

Algoritmerna är utvecklade för att beräkna standard EKG-parametrar såsom HR och RR variabilitet, hitta fall av förmaksflimmer, detektera fall av t ex SVES och VES, hjärtrusning samt detekterade P-vågor, och innehållsmässigt och grafiskt (färg- och textmarkeringar) visa varför en signal har hamnat i granskningsgrupp så att granskningen kan göras effektiv. 

Analysmjukvaran är CE-godkänd och har validerats i en rad publicerade studier. Mjukvaran reducerar mängden signaler för granskning med >85% samtidigt som inga patienter med förmaksflimmer missats. Se vidare klinisk performance data presenterat vid Kardiovaskulära vårmötet 2018 här

Coala Heart Monitor och Coala Heart Monitor Pro är godkända Klass IIa medicinteknisk produkter. Det samlade medicintekniska systemen har därför validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den svenska marknaden.


Följ dina patienter enkelt på distans

Vårdgivare har möjlighet att ansluta sig till Coala Care genom att ansöka om ett kostnadsfritt konto hos Coala Life. Genom att logga in på Coala Care kan man följa enskilda användare av Coala Heart Monitor och manuellt granska och analysera inspelningar. För att ansluta dig, maila oss på info@coalalife.com

Genom att ansluta sig till Coala Care portalen får du:

- Kostnadsfri, webb-baserad portal där du kan följa anslutna Coala användare

- Möjlighet till manuell granskning av historiska ljud- och EKG-inspelningar

- Kommunicera digitalt direkt med anslutna användare

Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning, SITHS eller lösenord och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.


Automatiskt tolkningsstöd och analysalgortimer

I Coala Care portalen kan man enkelt analysera, annotera och fördjupa insikten i EKG-inspelningen. Här finns också möjlighet att ladda ned rådata för vidare analys, samt lyssna och ladda ned hjärtljudet. 

I Coala Care portalen kan man enkelt ladda ned PDF'er av EKG-inspelningarna. Dessa kan enkelt delas, arkiveras eller integreras in i t ex patientjournalsystem. 

PDF'erna kan visas i dator, iPAD-miljö eller på smart phone. 

För mer info om Coala Care portalen, Coala Pro, och hur du kan använda Coala i vården, priser eller en demo, kontakta oss på info@coalalife.com eller ring på 08 27 00 77


Nästa generations tum-EKG med digital EKG och synkron ljudupptagning

Coala Pro tar, till skillnad från konventionell tum-EKG,  både bröst- och tum-EKG för att maximera noggrannheten i mätningen. Bröst EKG underlättar också upptäckt av förkommande fladder.

I Coala finns även ett integrerat digitalt stetoskop som synkront fångar hjärtljudet, för senare auskultation. 

Det digitala systemet bygger på en patenterad och marknadsledande teknisk plattform med 1 000 kHz EKG-frekvens, 24-bitars upplösning och en extra elektrod för brusreducering. Inga elektroder som klistras på eller opereras in.

Coala är utvecklad för att detektera tecken på förmaksflimmer, olika typer av arytmier såsom hjärtklappning och andra tecken på hjärtsjukdomar som kliniskt skolad personal kan lyssna sig fram till. Förmaksflimmer som är ett av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna, upptäcks lättast med EKG-undersökning över tid eftersom flimmer uppkommer med oregelbundenhet


Digital bröst och tum-EKG med ledande kvalitet

Coala Care är en webb-portal som ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att manuellt granska inspelningar från Coala på distans. Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning, SITHS eller lösenord och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Genom portalen ges tillgång till Coala användarens mätningar direkt på en dataskärm. 

Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör. 

För att ansluta dig kostnadsfritt till Coala Care portalen, maila oss på info@coalalife.com


Skärmavbild 2018-07-22 kl. 22.40.57.png

”Coala Heart Monitor är ett värdefullt tillskott vid utredning av hjärtrytmrubbning. Symtomen vid hjärtrytmrubbning kan vara diffusa och utrustningen kan påvisa eller avfärda rytmrubbning. Ibland påvisas förmaksflimmer/fladder vilket regelmässigt innebär behandling. Förmaksflimmer/fladder kan orsaka stroke men går att effektivt förbygga med blodförtunnande av typen nya orala antikoagulantia. En synnerligen angelägen grupp att studera är de som redan drabbats av ischemisk stroke utan påvisad orsak. Därför genomför vi just nu ett forskningsprojekt där vi använder just Coala i 28 dagar efter stroke. Läs mer om studien här, eller via PDF här

Tekniken är väl utvecklad och produkten användarvänlig för breda grupper. Den digitala lösningen med koppling till mobiltelefon och avläsning via portalen är elegant."

Peter Magnusson, överläkare VO Kardiologi, Region Gävleborg

Läs mer användarberättelser här