Felsökning

Min Coala ansluter inte till telefonen

Se till att Bluetooth är aktiverat på mobiltelefonen. Starta om mobiltelefonen vid behov. Säkerställ att Coala blinkar snabbt grönt, då är den i Bluetooth parningsläge för parning med en smartphone. Säkerställ att din telefon är inom räckhåll för att parkopplas.

Hittar inte Coala din smartphone så prova med att återställa enligt instruktioner i Coala App. Återställning görs genom att sätta Coala i laddstationen, hålla inne av/på knappen i 8 sekunder. Då börjar Coala blinka och är i pairing mode.

I vissa fall kan det fungera att gå tillbaks till huvudmenyn i Coala App, och då kommer iPhone att säga att den hittat Coala. 

Fungerar det inte med ovan så prova att ta bort alla andra Bluetooth-produkter som är anslutna till din telefon.

 

 

Coala får ingen kontakt när jag håller den mot bröstet

Elektroderna är beroende av att få kontakt med din hud. Behåring, torr hud och krämer kan påverka möjligheten för Coala att få kontakt. 

Coala får ingen kontakt med mina tummar

Elektroderna är beroende av att få kontakt med din hud. Torr hud och krämer kan påverka möjligheten för Coala att få kontakt. 

Jag får inga resultat

Kontrollera att du är uppkopplad mot Internet.

Coala anger “Väntar på analys”, och inga resultat kommer fram i min Journal.

Kontrollera att du är uppkopplad mot Internet. Ibland kan analysen ta lite tid, men kommer det inte något resultat så prova att göra en ny mätning.

EKG-kurvan ser konstig ut, vad beror det på?

Coala använder en molnbaserad mjukvara med avancerade algoritmer för analys av de EKG-signaler som spelas in med din Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mjukvaran analyserar EKG signalen i detalj, och en mängd information tas fram som på olika sätt beskriver innehållet i signalen. Baserat på mjukvarans uppfattning om signalens medicinska innehåll placeras varje signal i en kategori. Kategoriseringen sker på ett liknande sätt som när en läkare ställer en preliminär diagnos genom att studera signalen. Algoritmerna är smarta och kan utesluta signalfel, störningar och andra artefakter som kan uppstå genom denna typ av EKG-screening.

Trots detta kan ibland kurvorna se konstiga ut vilket kan bero på dålig signal, störningar i rummet, behåring på bröstet etc. 

Jag har tappat Coala i vattnet och den fungerar inte, vad göra?

Kontakta oss här.

Coala laddar inte

Kontrollera att den blå LED-lampan som indikerar laddning tänds när Coalan placeras i sin laddningsstation. Kontrollera också att USB-sladden och laddaren är korrekt anslutna till Coala laddningsstation. Kontrollera att Coalan är rätt placerad i Coala laddningsstation.

Kontrollera att du satt i Coala rätt i laddaren.

Coala blinkar gult

Betyder låg batterinivå. Ladda Coala.

Coala lyser gult

Om Coala lyser gult följt av en automatisk avstängning av enheten så är batteriet urladdat eller så har Coalan upptäckt ett internt fel. Placera enheten i Coala laddningsstation för laddning. Om problemet kvarstår, använd inte enheten och kontakta Coala kundsupport.

Appen stänger ner sig själv

Radera Coala App och installera om Coala App. Säkerställ att du har senaste tillgängliga versionen.

Coala spelar inte upp mitt hjärtljud

För vissa telefoner och/eller om man använder Coala samtidigt med andra trådlösa produkter kan Begränsat mätläge aktiveras. Du kommer bli informerad under en mätning om begränsat mätläge är nödvändigt just för din telefon. När begränsat mätläge är påslaget kommer endast EKG men inte hjärtljud att skickas från Coalan. Begränsat mätläge sätts av och på under ”Min Coala” i appen.

Om du använder Coala i en miljö med stor påverkan av trådlösa produkter kan det hjälpa att byta miljö eller stänga av dina övriga trådlösa produkter. Därefter kan du slå av begränsat mätläge och försöka göra en ny mätning. Du kan också ha en mobiltelefon som tyvärr inte kan hantera den mängd data som krävs för att skicka hjärtljud från Coalan.

Tillbaks till Support-menyn