Hur mår ditt hjärta?  Gör en smart hälsoanalys av dina blodvärden, blodtryck och EKG. Personlig återkoppling av läkare.     Beställ Coala Labs här.

 

 

 

 

Hur mår ditt hjärta?

Gör en smart hälsoanalys av dina blodvärden, blodtryck och EKG.

Personlig återkoppling av läkare. 

 

Beställ Coala Labs här.

 

Världspremiär för Coala Labs – smarta hälsoanalyser för ditt hjärta. 

Med Coala Labs får du en smart hälsoanalys inriktat på ditt hjärta. Vi gör det möjligt att bättre förstå hur ditt hjärta mår genom att bland annat analysera markörer i ditt blod, ditt blodtryck och EKG med Coala. Du får alla analysresultat samlade i en säker portal och personlig återkoppling via videosamtal med läkare.

I din personliga rapport får du en summering av dina analysresultat samt en uträknad Heart Score® som ger en vetenskapligt fastställd risknivå för ditt hjärta. Allt i samarbete med ledande kliniker, ackrediterade laboratorier och svenska läkare. Hittas avvikelser erbjuds möjligheter till vidare åtgärdsplaner.

Coala Labs = Blodprov + Blodtryck + EKG + Personlig återkoppling från läkare

Syftet med Coala Labs smarta hälsoanalyser är att utifrån flera parametrar ge dig en samlad bild gällande din nuvarande hälsosituation och kommande risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Analysen ger möjlighet att hitta avvikelser tidigt så rätt behandling kan sättas in. Utifrån resultatet av hälsoundersökningen får du en individuellt anpassad vägledning till vad du själv kan göra för att minska din risk över tid.

Hälsoundersökningen består av tre enkla steg

 1. Hälsoenkät – Du får svara på ett antal utvalda frågor som ger en samlad bild av riskparametrar för hjärt- och kärlsjukdom kopplat till din bakgrund och nuläge
 2. Laboratorieanalyser – medicinska analyser som visar risk för hjärt- och kärlsjukdom samt blodprov, vikt och EKG-mätning med Coala Heart Monitor.
 3. Återkoppling av specialistläkare i kardiologi (hjärt- och kärlsjukdomar) via videosamtal eller fysiskt möte beroende på undersökningsresultatet.

 
labssteg.png
 
 

Varför skall jag beställa Coala Labs?

 1. Du får en omfattande analys av inte bara dina blodvärden utan även ditt blodtryck och ditt EKG, samt en uträknad Heart Score som anger din risknivå för hjärt- och kärlsjukdomar.
 2. Provtagning kan enkelt göras runt om i landet, i samarbete med svenska ledande laboratorier och kliniker.
 3. Personlig återkoppling av läkare med förslag till åtgärdsplaner vid behov

Du beställer enkelt din smarta hälsoanalys direkt i Coalas webshop.

 
DSCF1710.jpg

Provtagning görs enkelt på en klinik nära dig

Provtagningen görs enkelt via ett rikstäckande nätverk av provtagningsställen och kliniker. Alla analyser görs av ledande svenska ackrediterade laboratorier såsom Aleris Medilab och Unilabs. 

I provtagningen ingår följande analyser av ditt blodprov som är relevanta för hjärta och kärl:

 • HDL-kolesterol, LDL-Kolesterol, LDL/HDL-kvot och Kolesterol
 • Triglycerider
 • Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Apo B / Apo A1 kvot,
 • CRP, HbA1c, Glukos, Hemoglobin och TSH.

Ditt EKG analyseras genom att specialistläkare får access till dina Coala Heart Monitor mätningar som du gör regelbundet under 14 dagars tid.

Lista på provtagningsställen och kliniker, klicka här.

 
tanja-heffner-318070.jpg

Ta enkelt reda på om du är i riskzonen

Coala Labs är ett smart sätt att snabbt utreda om du är i riskzonen för livsstilssjukdomar relaterat till hjärt- och kärlsjukdom. Genom att analysera och följa sina blodvärden, blodtryck och EKG över tid kan man öka sannolikheten ett hitta eventuella avvikelser tidigt.

Få din personliga Heart Score

Innan provtagningen fyller du enkelt och säkert i din hälsodeklaration. Alla frågor är validerade och kvalitetssäkrade av läkare. Av frågorna och undersökningsresultaten räknas bland annat ut din så kallade Heart Score som ger en vetenskapligt fastställd risknivå för hjärt- och kärldöd. Heart Score är internationellt accepterad av kardiologföreningar. Frågorna i övrigt ger svar med upp till 90% sannolikhet gällande risk för att drabbas av akut hjärtinfarkt. 

Din uträknade Heart Score finner du i din personIiga rapport. Där får du även en summering av din hälsoanalys som ger en vetenskapligt fastställd risknivå för ditt hjärta. För exempelrapport, klicka här.

 
 
heart1.png

Passar alla och så mycket mer än ett blodprov

Att bara analysera blodprover ger endast en del av informationen gällande sin totala riskfaktor. Det rekommenderas därför att analysera flera faktorer såsom vikt, blodtryck och EKG, för att få ett bredare underlag.

Det är också viktigt att individen kompletterar sina laboratorieresultat med svar på utvalda frågor för att utifrån det fastställa en så säker risknivå som möjligt och kunna ge rätt råd och åtgärds-/hälsoplan.

Coala Labs ger dig ett underlag och en personlig återkoppling av läkare. 

 
Labs tjej.png

Hjärt- och kärlsjukdomar kan ske helt oväntat

Hjärt- och kärlsjukdomar är den absolut vanligaste orsaken till död i arbetsför ålder. Det är inte en plötsligt påkommande sjukdom utan en kontinuerlig process av förfettning och förkalkning av kärlen som kan leda till såväl kärlkramp, hjärninfarkt, proppar och stroke. 

Av de tusentals personer per år som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, är det dessutom alltför vanligt att detta sker helt oväntat utan föregående tydliga symtom och där personerna trodde att de var hjärtfriska.

Orsak till, och risk för, hjärt- och kärlsjukdom och ohälsa kan kort sammanfattas till fyra faktorer

 1. Ärftlig belastning
 2. Slumpen
 3. Yttre påverkan
 4. Egna levnadsvanor

De två första faktorerna kan du inte påverka. Beträffande ärftlighet så är den viktig att vara medveten om eftersom det bör höja motivationen till att själv påverka framförallt levnadsvanor.

Den tredje faktorn, yttre påverkan, kan du till viss del själv påverka – här är bl.a. yttre stress en mycket viktig riskfaktor. Den fjärde riskfaktorn är helt upp till dig att påverka och därmed minska din risk. Det handlar bl.a. om matvanor, motion, träning och nikotinanvändande.

 
Skärmavbild 2017-04-23 kl. 00.29.36.png

Coala Labs erbjuds i nära samarbete med vården

Coala Life AB marknadsför Coala Labs i samarbete med våra partners Global Hospital och Medical Access som vi är återförsäljare för.

Genom dessa partners erbjuds skräddarsydda uppföljningsprogram för ditt hjärta - Medical Access Hjärta Kärl: Premium, Medium, Bas.

Global Hospital erbjuder digitala hälsoundersökningar med bredd och djup för såväl Privat som Företag. Medical Access erbjuder digitala möten med specialistläkare och en rad kompetenser inom hälsans olika delar.