Coala Care Portalen - anslut dig gratis.

Coala Care är en webb-portal som ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att manuellt granska inspelningar från Coala på distans. Den säkra Portalen nås genom lösenord, SITHS eller BankID-inloggning och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Genom portalen ges tillgång till Coala användarens mätningar direkt på en dataskärm.

Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angivet allmäntillstånd i samband med mätning. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör. I korthet:

  • Kostnadsfri, webb-baserad portal där du kan följa anslutna Coala användare
  • Möjlighet till manuell granskning av historiska ljud- och EKG-inspelningar
  • Kommunicera digitalt direkt med anslutna användare (enväg)

Genom systemet kan man skicka meddelanden direkt till enskilda anslutna användare och det ges en unik möjlighet att följa dess hjärtan över tid. Enskilda mätningar kan sparas ned och för vidare användning

Coala Care Portalen används bland annat av Hjärtupplysningen som erbjuder tecknare av Coala Premium Abonnemang ett komplett ekosystem med sjukvårdsupplysning och rådgivning. 

 
 
 Lorem ipsum dolor sit amet.
 
placeit AFIB PS hish res.png

Coala Care Portalen - för analys och distansdiagnostik

Coala Care ger möjlighet till manuell granskning av historiska ljud- och EKG-inspelningar, samt att kunna kommunicera digitalt direkt med anslutna användare

Ett användarvänligt gränssnitt för att lägga upp, hantera, följa och kommunicera direkt med anslutna patienter.

I Coala Care Portalen kan man enkelt analysera, annotera och fördjupa insikten i EKG-inspelningen. Här finns också möjlighet att ladda ned rådata för vidare analys, samt lyssna och ladda ned hjärtljudet. 

I Coala Pare portalen kan man enkelt ladda ned PDF'er av EKG-inspelningarna. Dessa kan enkelt delas, arkiveras eller integreras in i t ex patientjournalsystem. 

PDF'erna kan visas i dator, iPAD-miljö eller på smart phone. 

För mer info, priser eller en demo, kontakta oss på info@coalalife.com eller ring på 08 27 00 77.

För användarmanual, klicka här. 

 
PCG2.png

Tolkningsstöd för EKG och hjärtljud

Coala Care drivs av smarta algoritmer som bland annat ger tolkningsstöd och möjlighet att korrelera EKG och hjärtljud som ett digitalt phonocardiogram. 

 
Skärmavbild 2018-05-21 kl. 14.12.54.png

CE-godkänt

Coala Care Portalen är en CE-godkänd mjukvara med formellt namn "Coala Viewer"

Ladda ned vårt White Paper - Säker lagring av data och integritetspolicy för Coala Heart Monitor och Coala Pro, klicka här.