Coala+Atlas+Coala+Cloud-2.jpeg

Coala Atlas

Alla Coala användare har möjlighet att dela med sig av sin hjärthistorik i Coala Atlas. Det är en anonymiserad global databas som möjliggör gränsöverskridande forskning och som har som mål att ge forskare ett bättre underlag för att utveckla läkemedel, produkter och metoder för att vinna kampen mot världens hjärtsjukdomar.

Din och hela världens hjärtdata samlas anonymt och säkert i Coala Atlas.