Skänkelblock

Coala indikerar tecken på skänkelblock.

Coala systemet är utvecklat för att kunna indikera förändringar i hjärtats rytm. När systemet finner att hjärtats slagsekvens är tidsmässigt breddad indikerar det att en eller flera impulsledningsvägar är blockerade.

I det aktuella fallet blockeras den normala Impulsvågen från höger förmak blockeras på väg ned till kammarmuskulaturen. Blockering sker i en eller fler av impulsledningsbanorna (skänklarna), vilket leder till en fördröjd, och en okoordinerad aktivering av hjärtats kamrar. Vanligen märks inte detta av individen.

Kontakta vården, husläkare för utredning.

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Life friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Life att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall