Hjärtrusning som utgår från kamrarna (VT)

Coala systemet indikerar hjärtrusning som utgår från hjärtats kamrar

Coala systemet är utvecklat för att kunna indikera förändringar i hjärtats rytm. När systemet finner en så kallad hjärtrusning som sannolikt utgår från hjärtats kamrar (Ventrikeltachycardi) markeras det i registreringen. Denna typ av hjärtrusning beror på att impulser som styr hjärtats slag blockeras.

Ventrikeltackykardi (VT) är ett tecken på störd hjärtfunktion, som kan bero på flera orsaker. Syrebrist pga förträngningar i kranskärlen är en vanlig orsak. Störd ämnesomsättning i hjärtat (kardiomyopati) eller inflammatorisk påverkan kan vara en annan bakomliggande förklaring.

Vid ventrikeltackykardi sker sammandragningen av kamrarna med lägre effekt och då kommer blodflödet reduceras så att symptom som kallsvettning, svimning, andnöd kan uppstå.

Vid denna typ av tillstånd skall akutsjukvård uppsökas

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Life friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Life att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall

 

 

 

.