Stilla din oro eller få närhet till hjärtspecialister? Det finns flera olika orsaker varför människor väljer att använda en Coala. En del hittar en trygghet i att följa sitt hjärta, andra vill kunna koppla upp sig mot hjärtspecialister som kan ge råd. Oavsett vem du är kan Coala hjälpa dig att följa ditt hjärta när och var du vill. 

Stilla din oro eller få närhet till hjärtspecialister?

Det finns flera olika orsaker varför människor väljer att använda en Coala. En del hittar en trygghet i att följa sitt hjärta, andra vill kunna koppla upp sig mot hjärtspecialister som kan ge råd. Oavsett vem du är kan Coala hjälpa dig att följa ditt hjärta när och var du vill. 

 

Testa om Coala Heart Monitor är något för dig!

Coala Heart Monitor är utvecklad för att ge alla möjligheten att följa sitt hjärta. Men alla kanske inte behöver det. Olika faktorer som exempelvis historik av hjärtfel i släkten, tidigare hjärtproblem eller ålder och oro kan vara orsaker som bidrar till att Coala passar dig.
Testa om Coala är något för dig. Du klickar enkelt för dina svar och sen på ”Skicka”. Resultatet laddas upp direkt på skärmen.

Kön *
Ålder *
Section
Finns det en historia av hjärtsjukdomar i familjen eller släkten?
Känner du dig ofta stressad?
Section 1
Har du någon gång upplevt hjärtrusning eller hjärtklappning?
Röker du?
Section 2
Har du högt blodtryck?
Har du diabetes?
Section 3
Har du tidigare drabbats av en stroke, TIA eller embolism?
Har du någon kärlsjukdom?
Section 4
Har du hjärtsvikt?
Är du orolig för ditt hjärta?
 

Det här är inte ett vetenskapligt test eller ett test utformat av läkare eller hjärtspecialister. Det är endast en förenklad vägledning och hjälp för dig som funderar på om Coala Heart Monitor kan vara något för dig, men bygger på de riskfaktorer som vården använder för att utvärdera risker kring hjärtat. Om du vill ha ytterligare rekommendation vänligen konsultera din läkare eller vårdgivare.


Coala hjärtmonitor ekg hjärtsjukdom


”hjärtfel finns i familjen”

Många hjärt-kärlsjukdomar är ärftliga. Samtidigt är det ytterst svårt att veta när och om de kommer att drabba en. För dessa människor hjälper Coala Heart Monitor till att stilla en oro som bara blir större med åren. Den ger dig kontroll över ditt liv och kan hjälpa dig att skapa ett lugn. Många gånger är det just ovissheten och okunskapen att detektera symptomen som skapar oron. Med Coala får du ett snabbt svar på hur ditt hjärta mår, och skulle avvikelser förekomma kan du enkelt ta direktkontakt med Hjärtupplysningen ™ som hjälper dig till nästa steg. Låt inte din familjs historik begränsa din vardag, men var vaksam på tecken som kan påverka din hälsa. 

Coala heart monitor sverige


”hjärtproblemen är redan här, men jag får ingen diagnos

Många människor lever med hjärtfel av olika slag i olika stadier. De flesta med allvarliga konstaterade diagnoser tas väl omhand av vården. Men många är inte där, det har inte kommit så långt. Det kan handla om flimmer eller andra hjärtfel som inte har kunnat diagnostiseras. Med en Coala kan dessa människor få kontroll över sitt hjärta och stilla oron över att bli överraskad innan det är för sent, eller innan det går från att vara allvarligt till kritiskt. Det är en trygghet som ger en tidig varning om något är fel. En del människor känner att något är fel med hjärtat, men får inte en diagnos eftersom det inte finns några dokumenterade symptom. Det kan handla om oregelbundna slag eller hjärtrusning. Coala kan hjälpa människor att lära känna situationen som uppstår och samla historik om hjärtat som i sin tur kan leda till rätt diagnos tillsammans med en läkare eller annan vårdgivare. 

Coala life hjärtmonitor ekg


”jag mår toppen – men är orolig för att något kommer att hända”

Andra kanske mår fantastiskt bra även i hög ålder utan att ha några dokumenterade hjärtproblem. Samtidigt dör fyra av tio av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige. För den här gruppen kan en Coala vara en trygghet som kan addera ytterligare härliga år i livet tack vare tidiga upptäcker av hjärtfel. Även om många i den här gruppen är friska är oron över att något ska hända stor. Ovissheten, okunnighet kring symptomen och ångest kan förekomma. Coala hjälper dessa människor stilla oron samtidigt som den kan identifiera avvikelser och spara historiken till möten med en läkare eller andra vårdgivare.   

Coala hjärta heart monitor


”jag vet hur det är att leva med hjärtfel”

Sen finns det människor som har fått en diagnos eller kanske genomgått en operation. Människor som vet hur det är att gå igenom olika typer av behandlingar. Som vet hur jobbigt det är att åka in och ut på olika undersökningar. Människor som idag är friska, men som alltid lever med tanken ”tänk om det händer igen”. För dem är Coala en enkel lösning som minimerar tid inom vården, långa köer och en ständig oro. Genom att addera en vårdgivare eller läkare genom Coala Care Portalen kan Coala bli en integrerad del i vården och ge människor en behövlig livsbalans. Coala är ett stöd om något förändras och en trygghet om något skulle hända. Genom Coala kan en långsiktig trend på hur hjärtat mår registreras genom historiken som lagras, och som hjälper människor att förstå hur hjärtat mår.  Hjärtat – the silent killer

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Fler människor dör av hjärtsjukdomar än alla cancer-sjukdomar och AIDS tillsammans. I Sverige dör fyra av tio svenskar i hjärtsjukdom. Många hjärtsjukdomar kan upptäckas och begränsas genom preventiv screening och diagnostik, bla genom auskultation (lyssna på hjärtat) och EKG.


Screening kan leda till tidigare och fler upptäckter

Den Europeiska Kardiologföreningen (ESC) rekommenderar i sina riktlinjer att opportunistisk screening för förmaksflimmer bör göras av män och kvinnor över 65 år. Det vill säga att undersöka hjärtrytmen genom pulspalpation eller EKG-mätning. Nya studier har dock visat att även yngre drabbas av stroke i allt högre utsträckning. För män mellan 35-44 år har stroke ökat med 18 procent sedan mitten av 90-talet. För kvinnor har antal strokefall ökat med 16 procent i samma åldersgrupp.

Film med Dr. Kaj Lindvall, Docent och grundare av Stockholm Heart Center. Extern rådgivare till Coala Life AB.

Coala heart monitor hjärt- kärlsjukdom

Socialstyrelsen fick i juni 2015 regeringens uppdrag att utreda och bedöma ett införande av ett nationellt systematiskt screeningprogram för förmaksflimmer. Utredningen bedrivs i samverkan med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Socialstyrelsen har i sitt arbete utvärderat om systematisk screening för förmaksflimmer av 75-åringar bör rekommenderas som ett nationellt screeningprogram i syfte att förebygga hjärninfarkt. En systematisk screening innebär att en avgränsad del av befolkningen bjuds in till undersökning för att upptäcka ett specifikt tillstånd. Vid positivt screeningtest erbjuds en efterföljande behandling.

Uppdraget redovisades under våren 2017 med konklusion att vården inte skall erbjuda ett nationellt, systematiskt screeningprogram för flimmer. Socialstyrelsen bedömde dock samtidigt att tum-EKG kan vara en lämplig testmetod för att identifiera okända förmaksflimmer. 

"Det som ESC rekommenderar i sina riktlinjer är opportunistisk screening för förmaksflimmer av män och kvinnor över 65 år. Det vill säga att undersöka hjärtrytmen genom pulspalpation eller EKG-mätning hos de individer över 65 år som uppsöker vården. Denna typ av undersökning skiljer sig från den systematiska screening som Socialstyrelsen har utvärderat. Den senare innebär att alla inom en avgränsad grupp, i detta fall 75-åringar, bjuds in till undersökning." (Dagens Medicin, 2016-10-22, Lars-Torsten Larsson, Anna Mattsson)

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningarna till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Många hjärtsjukdomar är svåra att upptäcka eller upptäcks för sent. Allt för många människor är idag drabbade av en hjärtsjukdom utan att veta om det. Får man inte rätt behandling löper man dubbelt så stor risk att dö i förtid.

Förmaksflimmer är en global folksjukdom

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Screening har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att tidigt hitta symptom, behandla och därmed minska risken för att drabbas av stroke. Förmaksflimmer, vid förekost av andra riskfaktorer, ökar risken att drabbas av stroke, med hela fem gånger. Idag i Sverige lever uppskattningsvis 300.000 människor med flimmer, många utan att veta om det. 

Coala Heart Monitor gör det möjligt att tidigt detektera förmaksflimmer och andra tecken på flera hjärtsjukdomar, något som kan rädda liv. Coala är enkel att ta med sig, erbjuder snabb och professionell hjälp med integrerad sjukvårdsrådgivning när du behöver det som mest. 

 


Tankar om screening
 

Dr. Kaj Lindvall

Sjuksköterska Maria Torgersruud

Dr. Per Skoglund