Användarvillkor - Coala Heart Monitor

Dessa användarvillkor gäller för köp av Coala Heart Monitor och/eller köp av Coala Labs. Endera eller båda villkoren är tillämpliga beroende vilka produkter och tjänster som konsumenten köpt av Coala-Life AB. Vi köp av enkom Coala Labs gäller ej Användarvillkor för Coala Heart Monitor (sektion 1 nedan) och vid köp av enkom Coala Heart Monitor gäller ej Användarvillkor för Coala Labs (sektion 2 nedan).

 

1.       ANVÄNDARVILLKOR FÖR COALA HEART MONITOR

Coala-Life AB

Rev 20171025

Dessa användarvillkor gäller för hjärtmonitorn Coala (”Hjärtmonitorn Coala”), applikationen Coala (”Coala App”), webbplatsen www.coalalife.com (”Webbplatsen”) och de digitala tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen, inklusive Coala Care portalen, tillsammans (”Coala-abonnemang”). Läs igenom villkoren noga. Genom att ansöka om ett Coala-abonnemang via Webbplatsen godkänner du dessa villkor och accepterar att vara bunden av dem. Vi ber dig även att ta del av vår Integritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ingå ett Coala-abonnemang. Notera att dessa Användarvillkor inte avser köp av Coala Heart Monitor Pro, som säljs till vården.

Information om oss

Coala-Life AB (“Coala Life”), Organisationsnummer: 556659-9626

Adress: Riddargatan 18, 114 51 Stockholm

E-post: info@coalalife.com

Telefon: 08-27 00 77

Coala-abonnemang

Det finns två typer av Coala-abonnemang, Coala Basic och Coala Premium. Härefter i dessa användarvillkor innefattar termen ”Coala-abonnemang” ett Coala Basic-abonnemang och/eller ett Coala Premium-abonnemang. Endera abonnemang krävs för att använda Hjärtmonitorn Coala.

Hjärtmonitorn Coala

Systemet Coala Heart Monitor, som inkluderar Hjärmonitorn Coala och Coala App, är ett medicintekniskt system utvecklat för att mäta, analysera och presentera hjärtdata via Coala App i en smartphone för hemanvändare. Hjärtmonitorn Coala kan du få tillgång till antingen genom köp på Webbplatsen, eller hos en annan återförsäljare via butik eller Internet (”Coala Återförsäljare”). Vid köp på Webbplatsen levereras Hjärtmonitorn Coala till dig till den leveransadress som du angett vid tecknandet av ditt Coala-abonnemang. Vid köp av Coala Återförsäljare får du tillgång till Hjärtmonitorn Coala enligt Coala Återförsäljarens köpevillkor. 

Coala Basic-abonnemang

Ett Coala Basic-abonnemang består av tillgång till Hjärtmonitorn Coala samt till applikationen Coala App. Hjärtmonitorn Coala registrerar hjärtats elektriska impulser genom EKG och hjärtljudet. Därefter skickas denna information vidare till Coala Lifes servrar för analys, och resultatet tillgängliggörs för dig i Coala App. Det analyserade resultatet skickas sedan till Coala App där du kan ta del av resultatet. Om ett resultat visar på ett avvikande EKG eller hjärtljud rekommenderar Coala Life att du kontaktar sjukvården. Du har även möjlighet att ladda ned ett mer komplett EKG direkt i Coala App, som du även kan vidarebefordra till din vårdgivare eller en anhörig. Inom ramen för produktens CE-godkännande finns det inte möjlighet att få sina fullständiga hjärtdata visade i Coala App. Du kan däremot välja att ansluta en vårdgivare som kan ta del av dina hjärtdata via Coala Care Portalen (en webbportal för vårdgivare).

Coala Premium-abonnemang

Ett Coala Premium-abonnemang består av tillgång till Hjärtmonitorn Coala samt till applikationen Coala App och resultatet görs tillgängligt för dig genom Coala App på samma sätt som genom ett Coala Basic-abonnemang.  Utöver den analys som görs inom ramen för ett Coala Basic-abonnemang så görs ytterligare analyser för Premium-abonnenter. Se vidare under sektionen Support på www.coalalife.com. 

Utöver möjligheten att vidarebefordra ett mer komplett EKG i Coala App till en vårdgivare eller anhörig, kan du som Premium-abonnent genom Coala App välja att ringa en extern vårdgivare (Hjärtupplysningen) om ett avvikande EKG eller hjärtljud visas i Coala App. Den hälso- och sjukvårdspersonal som du kommer i kontakt med via denna funktion har tillgång till dina hjärtdata och lagrade resultat genom Coala Care portalen. Dina anslutna vårdgivare har, baserat på deras beslut och ansvar, möjligheten att ladda ned dina hjärtdata och skicka till dig. Hjärtupplysningen har för närvarande endast möjlighet att maila dig mer detaljerad översikt av enskilda begärda inspelningar.

Hjärtupplysningen kan nås per telefon genom Coala App dagligen mellan kl 08:00 och 21:00. I Coala Premium-abonnemang ingår 12 st konsultationer per telefon under en 12-månaders abonnemangsperiod.

Notera att Coala Life inte är ansvarigt för den rådgivning som ges av vårdgivaren inom ramen för ditt abonnemang. Hälso- och sjukvårdspersonalen hos vårdgivaren omfattas av samma lagar och regler kring vård som all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Beställning av Coala-abonnemang och avtalsinnehåll

Du får ansöka om ett Coala-abonnemang enbart om du är minst 18 år. 

Du kan enbart beställa ett Coala-abonnemang med Hjärtmonitorn Coala genom att ansöka om ett Coala-abonnemang via Webbplatsen. Vi bekräftar mottagandet av din ansökan genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Vid mottagande av ett bekräftelsemeddelande från oss på Coala Life har avtal slutits. Vi förbehåller oss dock rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl. I ett sådant fall skickas inget bekräftelsemeddelande och vi meddelar dig istället om att vi avstår från att teckna avtal med dig.  

Avtalet innebär att du kan använda ditt Coala-abonnemang, inklusive Coala App och Hjärtmonitorn Coala i enlighet med dessa användarvillkor. 

För att kunna ta del av Coala-abonnemanget måste du även ladda ned Coala App och logga in med de uppgifter som bifogats i bekräftelsemeddelandet du erhåller efter din ansökan. Du laddar hem Coala App via Google Play (för Android) eller App-store (för Iphone). 

Användning av ditt Coala-abonnemang

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Life friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador på Hjärtmonitorn Coala och Coala App, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Life att du alltid kontaktar din läkare eller 112 vid nödfall.  

Coala Atlas

I samband med att du aktiverar Coala App kommer du att erhålla information om molntjänsten Coala Atlas. Du kommer att erbjudas möjligheten att låta dina personuppgifter och/eller den hjärtdata som Hjärtmonitorn Coala registrerar överföras till Coala Atlas. Detta är helt frivilligt, och du kan välja att föra över både anonyma uppgifter eller personuppgifter. Du godkänner att dina hjärtdata skickas vidare till Coala Atlas genom inställningarna i Coala App. 

Du har alltid möjlighet att själv gå in och ändra i inställningarna för Coala App så att överföring av framtida personuppgifter inte ska ske till Coala Atlas.   

Läs mer om innebörden av Coala Atlas i vår Integritetspolicy.

Bindningstid och uppsägning

Ett Coala-abonnemang löper med en bindningstid på tolv månader. Du har rätt att säga upp ditt Coala-abonnemang utan angivande av skäl till upphörande vid utgången av bindningstiden. Coala-abonnemanget slutar då att gälla när de tolv månaderna löpt ut. 

Efter tolv månader börjar abonnemanget löpa i perioder om tre månader till det då gällande ordinarie priset för aktuellt Coala-abonnemang (exklusive eventuella rabatter). Har du valt betalning enligt betalningsalternativ 1, 2 eller 4 nedan kommer betalning för abonnemanget även fortsättningsvis ske genom debitering av ditt registrerade kredit- eller betalkort. Om du valt betalningsalternativ 3 kommer en faktura för varje tremånadersperiod att skickas hem till dig. Abonnemanget förnyas automatiskt var tredje månad, och för att inte bli bunden av nästkommande tremånadersperiod måste en uppsägning ske minst tre veckor före innevarande tremånadersperiodens utgång.

Du säger upp Coala-abonnemanget via ditt användarkonto på Webbplatsen. Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto och ändrar i inställningarna för Coala App.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig avseende Coala-abonnemanget utan angivande av skäl med omedelbar verkan.

Efter att abonnemanget avslutats sparar vi den hjärtdata som presenteras i Coala App i våra säkra servrar under 1 år för Basic-abonnenter och 3 år för Premium-abonnenter, för att ge möjlighet för kunder att åter dra nytta av sin hjärtdata vid en framtida nyteckning av abonnemang.

Priser

Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som anges på Webbplatsen. Priserna för Coala Basic och Coala Premium avser månadsavgiften och anges inklusive mervärdesskatt.

Priser och fraktkostnader kan komma att ändras. Med undantag för vad som anges ovan angående Coala-abonnemangets automatiska förnyelse efter bindningsperiodens utgång, är du bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Coala-abonnemanget, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Coala-abonnemanget omedelbart ska upphöra).

Betalning

Du väljer att betala ditt Coala-abonnemang och hjärtmonitorn Coala enligt ett av nedanstående fyra alternativ. 

1.     Du köper Hjärtmonitorn Coala av Återförsäljare och tecknar abonnemang Basic eller Premium på Webbplatsen. Du förbinder dig att betala den periodiska avgiften till Coala Life för abonnemanget fram till dess upphörande. Den första periodiska avgiften till Coala Life sker i samband med din ansökan.

2.     Du köper Hjärtmonitorn Coala av Coala Life och tecknar abonnemang Basic eller Premium på Webbplatsen. Hjärtmonitorn Coala betalar du vid ansökan. För abonnemanget förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till dess upphörande. Den första periodiska avgiften till Coala Life sker i samband med din ansökan.

3.     Du betalar ett fast pris inkluderande köp av Hjärtmonitorn Coala och förskottsbetalning av tolv månaders abonnemang, antingen Basic eller Premium. Betalningen sker till Coala Life i samband med din ansökan.

4.     Du köper Hjärtmonitorn Coala av Coala Life och tecknar abonnemang Basic eller Premium på Webbplatsen. Du förbinder dig att delbetala Hjärtmonitorn Coala på tolvmånader och den periodiska avgiften fram till dess upphörande. Varje delbetalning sker i samband med att du betalar den periodiska avgiften under en tolvmånadersperiod. Den första delbetalningen och periodiska avgiften till Coala Life sker i samband med din ansökan.

Betalning till Coala Life ska ske genom kredit- eller betalkort. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna, och, om du valt betalningsalternativ fyra, delbetalningarna av Hjärtmonitorn Coala, från ditt kredit- eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@coalalife.com (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

Vid utebliven betalning kommer vi att skicka en betalningspåminnelse till dig. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande 60 kronor. Om betalning inte sker inom den angivna tiden i påminnelsen förbehåller sig Coala Life rätten att stänga av Hjärtmonitorn Coala och att fakturera samtliga månatliga abonnemangsavgifter för resterande del av bindningstiden på en och samma faktura till dig. Coala Life har i ett sådant fall rätt att överlämna ärendet till inkasso för indrivning och då tillkommer en lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor. 

Produktgaranti

Coala Life garanterar att Hjärtmonitorn Coala fungerar under en period om ett år.  Garantin gäller förutsatt att Hjärtmonitorn Coala har använts enligt Coala Lifes anvisningar. Uppstår fel under garantitiden ska du meddela Coala Life inom två veckor från det att felet uppkom för att göra gällande garantin. Coala Life kommer efter att ha mottagit meddelandet informera dig, efter Coala Lifes eget val, om varan ska ersättas med ny eller repareras. 

Reklamation

Om Hjärtmonitorn Coala är felaktig kan du inom skälig tid reklamera den och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen görs genom att fylla i reklamationsblanketten HÄR. Vidare kontaktuppgifter till Coala Life anges i punkt 1 ovan. Återbetalning för felaktig Hjärtmonitor sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 12 nedan).

Ångerrätt

Du får enligt gällande konsumentlagstiftning ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar Hjärtmonitorn Coala. Du har alltid rätt att ångra ditt Coala-abonnemang genom att följa anvisningarna nedan. Ångerrätten är endast tillämpbar på icke-använd Hjärtmonitor, dvs. för vilken förseglingen inte har brutits.

Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända den oanvända Hjärtmonitorn Coala till oss i enlighet med de anvisningar som följer med försändelsen av Hjärtmonitorn Coala inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@coalalife.com. Du kan, men måste inte, använda det standardformulär som Konsumentverket har utarbetat för utövande av ångerrätt. Formuläret tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).  

Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Hjärtmonitorn Coala och Coala-abonnemanget minus eventuella prisavdrag i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 12 nedan). 

Återbetalningspolicy

Om du lämnar tillbaka Hjärtmonitorn Coala till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Hjärtmonitorn Coala, eller du kan visa att den har sänts tillbaka till oss. Vi kommer att betala tillbaka det belopp som erlagts för Hjärtmonitorn Coala och Coala-abonnemanget, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Hjärtmonitorn Coala till oss. 

Om du reklamerar Hjärtmonitorn Coala enligt punkten ovan kommer vi att undersöka den återlämnade Hjärtmonitorn Coala och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. en omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Hjärtmonitorn Coala.  

Vi genomför vanligen återbetalning till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Coala-abonnemangen i gällande konsumentlagstiftning. I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Coala-abonnemanget, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

Meddelanden

Meddelanden till oss ska skickas till info@coalalife.se. Meddelanden till dig skickas (i) till den e-postadress eller postadress som du angivit eller (ii) genom publicering på Webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Vi äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen, Coala App och allt material som publiceras på Webbplatsen och Hjärtmonitorn Coala. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

Genom Coala-abonnemangen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Coala-abonnemangen, applikationen Coala App eller Hjärtmonitorn Coala som du lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår Webbplats, på sociala medier och i annan marknadsföring.

Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa användarvillkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Coala-abonnemanget, såvida inte vi meddelar dig om ändringar eller tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Coala-abonnemanget omedelbart ska upphöra).

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Coala-abonnemanget utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter och skyldigheter avseende ditt Coala-abonnemang när som helst under abonnemangsperioden. Det innebär att vi exempelvis har rätt att överlåta löpande konsumentfordringar till tredje part även om din betalning inte uteblivit enligt vad som stadgats ovan i punkten 8.

Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om tvist föreligger mellan Coala Life och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. Du kan kontakta ARN via ARNs Webbplats www.arn.se eller per post genom att skicka brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige. 

 

2.       ANVÄNDARVILLKOR FÖR COALA LABS

Coala-Life AB

Rev 20170828

Dessa användarvillkor gäller köp av tjänsten ”Coala Labs” som erbjuds på webbplatsen www.coalalife.com (”Webbplatsen”). Läs igenom villkoren noga. Genom att köpa tjänsten via Webbplatsen godkänner du dessa villkor och accepterar att vara bunden av dem. Vi ber dig även att ta del av vår Integritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte köpa tjänsten.

Information om oss

Coala-Life AB (“Coala Life”), Organisationsnummer: 556659-9626

Adress: Riddargatan 18, 114 51 Stockholm

E-post: info@coalalife.com

Telefon: 08-27 00 77

Coala Labs

På Webbplatsen kan du köpa tjänsten Coala Labs. Genom Coala Labs får du tillgång till hjärtrelaterade hälsoundersökningar. Hälsoundersökningarna innehåller olika typer av analyser baserade på din hälsodeklaration, blodprov och ditt hjärtas elektriska impulser genom EKG och hjärtljudet.

Coala Life, såsom återförsäljare för Global Hospital GH AB (organisationsnummer 556647-9860, Sigurdsgatan 6, 721 30 Västerås, e-post info@globalhospital, telefon 021-440 08 00)(”Global Hospital”), tar emot din beställning av hälsoundersökning och organiserar dess verkställande via Global Hospital. För mer information om innehållet i hälsoundersökningen, se www.coalalife.se

När du beställer en hälsoundersökning genom Coala Labs på Webbplatsen kommer du att omdirigeras till Global Hospitals webbplats. Global Hospital kommer sedan att organisera genomföra det av den beställda hälsoundersökningen genom vårdgivare.

Notera att Coala Life enbart är en återförsäljare av de hälsoundersökningar som utförs av en till Coala Life kontrakterad leverantör och att Coala Life inte är ansvarigt för den rådgivning som ges av vårdgivare inom ramen för hälsoundersökningen. Hälso- och sjukvårdspersonalen hos vårdgivare som utför hälsoundersökningen omfattas av samma lagar och regler kring vård som all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

För att beställa tjänsten Coala Labs måste du vara över 18 år. Du måste även ha ett svenskt personnummer, mobiltelefon samt ett mailkonto.

Coala Heart Monitor och Coala Pro

I samband med tjänsten Coala Labs kommer du som inte redan har tillgång till hjärtmonitorn Coala Heart Monitor att låna hjärtmonitorn Coala Pro från Global Hospital eller någon av dess anslutna vårdgivare. Coala Heart Monitor respektive Coala Pro ingår, tillsammans med applikationen Coala (”Coala App”), i ett medicintekniskt system utvecklat för att mäta, analysera och presentera resultat via Coala App i en smartphone för hemanvändare. Hjärtmonitorn Coala Heart Monitor respektive Coala Pro registrerar hjärtats elektriska impulser genom EKG och hjärtljudet. Därefter skickas denna information vidare till Coala Lifes servrar för analys, och resultatet tillgängliggörs för dig i Coala App. Om ett resultat visar på ett avvikande EKG eller hjärtljud rekommenderar Coala Life att du kontaktar sjukvården. Du har även möjlighet att ladda ned ett mer komplett EKG direkt i Coala App, som du även kan vidarebefordra till din vårdgivare eller en anhörig. Inom ramen för produktens CE-godkännande finns det inte möjlighet att få sina fullständiga hjärtdata visade i Coala App. Du kan däremot välja att ansluta en vårdgivare som kan ta del av dina hjärtdata via Coala Care Portalen (en webbportal för vårdgivare).

Notera att resultaten som visas i Coala App endast är avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Life att du alltid kontaktar din läkare eller 112 vid nödfall.

Utöver detta kan du som har ett Coala premium-abonnemang genom Coala App välja att ringa en extern vårdgivare (Hjärtupplysningen) om ett avvikande EKG eller hjärtljud visas i Coala App. Den hälso- och sjukvårdspersonal som du kommer i kontakt med via denna funktion har tillgång till dina hjärtdata och lagrade resultat genom Coala Care portalen. Dina anslutna vårdgivare har, baserat på deras beslut och ansvar, möjligheten att ladda ned dina hjärtdata och skicka till dig. Hjärtupplysningen har för närvarande endast möjlighet att maila dig mer detaljerad översikt av enskilda begärda inspelningar. Under din lånetid ingår 12 st konsultationer per telefon.

Notera att Coala Life inte är ansvarigt för den rådgivning som ges av vårdgivaren inom ramen för ditt abonnemang. Hälso- och sjukvårdspersonalen hos vårdgivaren omfattas av samma lagar och regler kring vård som all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Life friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador på Hjärtmonitorn Coala och Coala App, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Life att du alltid kontaktar din läkare eller 112 vid nödfall.  

Coala Atlas

I samband med att du aktiverar Coala App kommer du att erhålla information om molntjänsten Coala Atlas. Du kommer att erbjudas möjligheten att låta dina personuppgifter och/eller den data som hjärtmonitorn registrerar överföras till Coala Atlas. Detta är helt frivilligt, och du kan välja att föra över både anonyma uppgifter eller personuppgifter. Du godkänner att din data skickas vidare till Coala Atlas genom inställningarna i Coala App. 

Du har alltid möjlighet att själv gå in och ändra i inställningarna för Coala App så att överföring av framtida personuppgifter inte ska ske till Coala Atlas.   

Läs mer om innebörden av Coala Atlas i vår Integritetspolicy nedan.

Priser

Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som anges på Webbplatsen. Priser och fraktkostnader kan komma att ändras. Priserna för Coala Labs anges inklusive mervärdesskatt.

Betalning

Betalning av tjänsten Coala Labs till Coala Life ska ske direkt på Webbplatsen genom kredit- eller betalkort.  Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

Avtalstid

Dessa allmänna villkor gäller fram till dess tjänsten Coala Labs har fullgjorts, om köpet inte dessförinnan sägs upp enligt villkoren.  

Reklamation

Om du anser att tjänsten Coala Labs är behäftad med fel kan du reklamera tjänsten inom skälig tid. Reklamationen görs genom att fylla i reklamationsblanketten HÄR. Vidare kontaktuppgifter till Coala Life anges ovan.  

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp utan uppgivande av skäl inom 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett e-post meddelande om att du tänker utöva ångerrätten till info@coalalife.se. Ångerrätten gäller endast förutsatt att tjänsten inte har fullgjorts dessförinnan. Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker du till (i) att tjänsten Coala Labs påbörjas; och (ii) att ångerrätten upphör när tjänsten fullgjorts, oavsett om fullgörandet sker inom ångerfristen.

Om du utövar din ångerrätt kommer Coala Life att betala tillbaka det du har betalat för tjänsten Coala Labs. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar efter mottagandet av ditt e-post meddelande enligt ovan. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något

Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Coala Labs i gällande konsumentlagstiftning. I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och till ett belopp motsvarande kostnaden för tjänsten Coala Labs, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

Meddelanden

Meddelanden till oss ska skickas till info@coalalife.se. Meddelanden till dig skickas (i) till den e-postadress eller postadress som du angivit eller (ii) genom publicering på Webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Vi äger eller innehar alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen, Coala Labs, Coala App, och Hjärtmonitorn Coala. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa användarvillkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du köpte tjänsten Coala Labs.

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter avseende tjänsten Coala Labs. Det innebär att vi exempelvis har rätt att överlåta konsumentfordringar till tredje part.

Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om tvist föreligger mellan Coala Life och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. Du kan kontakta ARN via ARNs Webbplats www.arn.se eller per post genom att skicka brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.