ANSLUTA EN LÄKARE ELLER VÅRGIVARE TILL COALA CARE PORTALEN

Vad är Coala Care portalen?

Coala Care är en extern portal som ger läkare och vårdgivare möjlighet att manuellt granska mätningar från Coala. Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Genom portalen ges tillgång till Coala användarens mätningar direkt på en dataskärm. Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Hur ansluter jag en läkare eller vårdgivare till Coala Care portalen?

Läkare och vårdgivare har möjlighet att ansluta sig till systemet genom att ansöka om ett kostnadsfritt konto hos Coala Life. Vårdgivare som vill ansluta sig skickar ett mail här så hjälper vi dem att ansluta sig. Coala Life äger rätten att inte acceptera läkaren eller vårdgivaren.

När vårdgivaren är ansluten så kan denne skicka en förfrågan till dig, genom Coala App, om att denne får följa dina data. Du accepterar förfrågan direkt i Coala App.

När du har accepterat vårdgivaren i Coala App så loggar vårdgivaren in på Coala Care Portalen med Bank-ID och kan följa de användare som gett dem medgivande. Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning, och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Kan andra än läkare och vårdgivare följa mina data?

Endast läkare och vårdgivare som du gett medgivande till har tillträde till dina data i Coala Care Portalen, som nås via Bank-ID.

Kan jag som användare komma åt min egen data i Coala Care Portalen?

Endast läkare och vårdgivare som du gett medgivande till har tillträde till dina data i Coala Care Portalen, som nås via Bank-ID. Detta är av säkerhets- och integritetsskäl. 

Tillbaks till Support-menyn