ABONNEMANG OCH UPPSÄGNING

 

Vilka abonnemang finns?

Coala kan köpas med två olika abonnemang, Coala Basic och Coala Premium.

 

I ett Coala Premium Abonnemang ingår:

 • Obegränsat antal hjärtmätningar av EKG, hjärtljud och puls.
 • Automatisk analys av dina EKG-mätningar baserat på 11 olika kategorier.
 • Integrerad sjukvårdsrådgivning genom Hjärtupplysningen™*.
 • Möjlighet för externa vårdgivare att få tillgång till din Coala journal via Coala Care Portal**.
 • Säker, krypterad och obegränsad datalagring av dina hjärtdata under 3 år.
 • Möjlighet att bidra till forskning genom att delta i Coala Atlas.
 • Ladda ned, dela och visa EKG-mätningar som pdf direkt från Coala appen.
 • Ladda upp din data till Hälsa för mig portalen (när den går live, beräknat till 2017)***. 

I ett Coala Basic abonnemang ingår:

 • Obegränsat antal hjärtmätningar av EKG, hjärtljud och puls.
 • Automatisk analys av dina EKG-mätningar baserat på 11 olika kategorier.
 • Möjlighet för externa vårdgivare att få tillgång till din Coala journal via Coala Care Portal**.
 • Säker, krypterad och obegränsad datalagring av dina hjärtdata under ett år.
 • Möjlighet att bidra till forskning genom att delta i Coala Atlas.
 • Ladda ned, dela och visa EKG-mätningar som pdf direkt från Coala appen.

 

* Hjärtupplysningen är en extern, fristående vårdgivare som erbjuder sjukvårdsrådgivning baserat på dina resultat från Coala. Tillgängliga via telefon dagligen mellan 08:00 och 21:00, i enlighet med Coala Lifes användarvillkor. I ett Coala Premium abonnemang ingår tolv telefonkonsultationer per 12-månadersabonnemang, att nyttjas fritt under perioden.

** Vårdgivare kan få tillgång till användardata under BankID godkännande via Coala Care Portalen om accepterade av Coala-användaren.

*** Hälsa för Mig är en ny portal som ska lanseras av statliga e-hälsomyndigheten. Det är en portal där alla invånare kan spara sina journaler, tillgängliga genom BankID

 

Hur länge löper ett Coala abonnemang?

Ett Coala-abonnemang löper med en bindningstid på tolv månader. Du har rätt att säga upp ditt Coala-abonnemang utan angivande av skäl till upphörande vid utgången av bindningstiden. Coala-abonnemanget slutar då att gälla när de tolv månaderna löpt ut.

Efter tolv månader börjar abonnemanget löpa i perioder om tre månader till det då gällande ordinarie priset för aktuellt Coala-abonnemang (exklusive eventuella rabatter). Abonnemanget förnyas automatiskt var tredje månad, och för att inte bli bunden av nästkommande tremånadersperiod måste en uppsägning ske minst tre veckor före innevarande tremånadersperiodens utgång.    

Du säger upp Coala-abonnemanget via ditt användarkonto på Webbplatsen. Uppsägning görs genom att du loggar in på Mina Sidor och ändrar inställningarna för Coala App.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig avseende Coala-abonnemanget utan angivande av skäl med omedelbar verkan.

Hur kontrollerar jag status på mitt abonnemang?

Information om ditt abonnemang finns på Mina Sidor.

Hur förnyar jag mitt abonnemang?

Ett Coala-abonnemang löper med en bindningstid på tolv månader. Du har rätt att säga upp ditt Coala-abonnemang utan angivande av skäl till upphörande vid utgången av bindningstiden. Coala-abonnemanget slutar då att gälla när de tolv månaderna löpt ut. 

Efter tolv månader börjar abonnemanget löpa i perioder om tre månader till det då gällande ordinarie priset för aktuellt Coala-abonnemang. Abonnemanget förnyas automatiskt var tredje månad, och för att inte bli bunden av nästkommande tremånadersperiod måste en uppsägning ske minst tre veckor före innevarande tremånadersperiodens utgång.      

Kan jag byta abonnemang?

Ja, man kan uppgradera från ett Basic-abonnemang till ett Premium-abonnemang. Kontakta oss här så hjälper vi dig fortast möjligt. Det är inte möjligt att ändra ett tecknat Premium-abonnemang till ett Basic-abonnemang.

Hur säger man upp sitt abonnemang?

Alla nya Coala abonnemang tecknas på 12-månader. Du säger upp Coala-abonnemanget via ditt användarkonto Webbplatsen genom att logga in på Mina Sidor och ändrar inställningarna. Notera att abonnemang inte kan sägas upp i förtid.

Kan jag teckna ett nytt abonnemang efter uppsägning?

Självklart kan du teckna ett nytt abonnemang efter en uppsägning gjorts.

Vad händer med mina data efter avslutat abonnemang?

När avtalet mellan oss har upphört lagrar vi dina uppgifter i tolv månader om du har ett Coala Basic-abonnemang och i tre år om du har Coala Premium-abonnemang. Detta gör vi för att du ska kunna få fortsatt tillgång till din hjärtdata. Om du inte vill ha sådan tillgång kan du begära att dina uppgifter ska raderas så snart vår kundrelation avvecklats genom att kontakta oss här. Du som Premium abonnent har möjlighet att få dina rådata exporterat via din anslutna vårdgivare.

Om du inte har varit aktiv användare på ett respektive tre år raderas dina uppgifter. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se postadress nedan.

Tillbaks till Support-menyn